Ingen af os har nogensinde været i en sådan situation tidligere, og derfor har det desværre heller ikke været muligt for HK Kommunal at give svar på alt. Tværtimod.

Indtil nu er situationen den, at overenskomster og aftaler stadig er gældende. Men vi opfordrer til størst mulig fleksibilitet, når det gælder om at håndtere situationen lokalt.

Læs om: Overenskomster og aftaler gælder stadig (Linket er udløbet pr 20/4 2022)

Og vi kan også høre, at det er sådan, I håndterer det rundt omkring. Så jeg vil gerne sige tusind tak for jeres ansvarlige indsats indtil nu - i en meget svær og ganske særlig situation.

Vi har fået meldinger ind fra mange HK-arbejdspladser i kommuner og regioner. Og der tegner sig et billede af, at de fleste HK-ansatte på det kommunale område i løbet af weekenden har omstillet sig til hjemmearbejde, hvor man tager telefoner, udbetaler ydelser, betaler regninger, håndterer borgere og vigtige henvendelser hjemmefra. Mange deltager også i vagtordninger, hvor enkelte medarbejdere skal ind på arbejdspladsen en eller to gange om ugen. Nogle få er fortsat på arbejde på arbejdspladsen.

Læs om: Varetagelse af kritiske funktioner (Linket er udløbet pr 20/4 2022)

På det regionale område er det naturligt omvendt. Her er de fleste HK-ansatte på arbejde på deres arbejdsplads, fordi de udfører kritiske funktioner, mens enkelte arbejder hjemmefra.

Læs om: Særligt for det regionale område (Linket er udløbet pr 20/4 2022)

Mange steder er man i gang med at forberede sig på, at der kommer et stort pres på opgaverne. Det gælder på sundheds- og ældreområdet, men også på andre områder bl.a. løn- og personale, IT-området og beskæftigelsesområdet i takt med afskedigelserne i den private sektor.

Her fra centralt hold forsøger vi at koordinere med KL og Danske Regioner, ligesom vi taler sammen med de øvrige fagforeninger for offentligt ansatte. Bliver der ingået aftaler om håndtering af situationen, så hører I fra os.

Læs om: Afspadsering/fleks (Linket er udløbet pr 20/4 2022)

Vi vil forsøge at holde jer opdateret med nyhedsbreve, men vi kan desværre ikke love, at vi kan give svar på alt i denne situation.

I kan fortsat kontakte jeres afdeling, hvis I har brug for råd og sparring.

Og så vil jeg bare igen sige 1000 tak for indsatsen. Jeres ansvarlighed, fleksibilitet og evne til at håndtere den vanskelige situation har stor betydning for, at Danmark kommer bedst muligt igennem corona-smitten.

Pas godt på hinanden.

Mange hilsner

Lene Roed