Der går nærmest en strukturel linje ned gennem gruppen af HK’ere, om de arbejder hjemmefra eller rent fysisk skal møde ind på selve arbejdspladsen.

På kommunale arbejdspladser er langt størstedelen af HK’erne sendt hjem og har etableret hjemmearbejdspladser.

En forespørgsel ud i en række facebook-grupper, fx skolesekretærer, beskæftigelse, økonomimedarbejdere, biblioteksansatte, ydelsesmedarbejdere og borgerservice viser, at rigtig mange opgaver faktisk kan klares, selv om man sidder hjemme.

Tandklinik, IT og andre er på vagt

For enkelte HK-arbejdsområder på det kommunale område er der dog tale om beredskaber og lignende.

Der gælder fx for tandklinikassistenter, der skal være klar til akutte tandproblemer, ligesom en del på IT-området også har opgaver, som skal klares på rådhuset.

Desuden har enkelte kommuner vurderet, at borgerservice er en kritisk opgave, hvorfor der i en vis udstrækning er bemanding i borgerservice disse steder. Det gælder også for den centrale telefonfunktion, som stadig er bemandet.

På samme måde skal skolesekretærer vise steder møde op på særlige tidspunkter.

Lægesekretærer er klinisk personale

På regionale arbejdspladser, især hospitalerne, er der tale om beredskab, hvor lægesekretærerne indgår.

Og det gør de i stor udstrækning – endda med den tilføjelse, at der lokalt er lavet FEA, aftaler om frivilligt ekstra arbejde, så lægesekretærer netop kan arbejde ekstra i den svære tid.

Nathali Degn, formand for DL, fortæller, at på hendes arbejdsplads Randers Centralsygehus er der kun cirka en håndfuld ud af 150 lægesekretærer, der er sendt hjem.

Det understreger lægesekretærernes rolle i den kliniske verden, fortæller Nathali Degn.

- Det betyder jo, at vi betragtes som klinisk personale, og det er et klart signal fra vores afdelingsledelser og sygehusledelse om, at vores faggruppe har lige så stor værdi som både læger og plejepersonale.