Coronavirus går hårdt udover mange medarbejdere i den private sektor, som risikerer at miste deres job pga. den økonomiske krise.

Regeringen har derfor sammen med arbejdsgiverne og fagbevægelsen indgået en ny trepartsaftale om lønkompensation.

Hjælp til at sende ansatte hjem med fuld løn

Aftalen betyder, at din arbejdsgiver kan søge om lønkompensation, hvis virksomheden står overfor at skulle fyre 30% eller mindst 50 ansatte. Kompensationen får til at sende de ansatte hjem med fuld løn, som der pga. COVID-19 ikke længere er arbejde til.

Staten betaler 75% af lønnen – med et loft på 23.000 kroner – til funktionærer og 90% af lønnen – med et loft på 26.000 kroner – til timelønnede.

Til gengæld må din arbejdsgiver ikke afskedige ansatte. Og bliver du sendt hjem med lønkompensation, skal du bruge fem dages ferie eller afspadsering.

Se mere og find svar på spørgsmål om reglerne for lønkompensation i FH’s vejledning.
 
Se vejledningen fra FH