På Mave-tarm Kirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital – Køge er alle ambulante behandlinger og planlagte operationer, der ikke er livsnødvendige, blevet aflyst. Det har givet afdelingens lægesekretær Line Hedeman Dam Endrup og hendes kolleger en del ekstra arbejde med at varsle aflysninger og tale i telefon med mennesker, der lider af fx brok eller galdestenssygdomme. Der er stadig patienter, der møder frem, men usædvanligt mange senge står nu tomme, og der hersker en særlig stemning på afdelingen.

- Det er lidt som stilhed før stormen, beretter Line Hedeman Dam Endrup.

Med de ord hentyder hun til den situation, som man forbereder sig på: At et voldsomt stigende antal corona-patienter isoleres i Roskilde, hvorefter Regions Sjællands øvrige sygehuse skal gøre plads til de mange andre, der er indlagt.

I Køge er de i gang med at opruste på både værnemidler og senge, så man er klar til at tage imod patienter både med og uden covid-19. For Line Hedeman Dam Endrup foregår den mentale forberedelse samtidig med, at hun sidder og håndterer sine normale opgaver med lægernes vagtplaner og administration af lønudbetalinger.

Familien isolerer sig

Hun er på job hver dag og har i øvrigt reduceret sin pendlertid fra den landlige bolig på Stevns til kun 20 minutter, hvor turen tidligere tog 35 minutter i myldretiden. I et Danmark, der er lukket ned, er der ganske enkelt meget bedre plads på vejen til sygehuset på den anden side af Køge by.

Tilbage i hjemmet har hun efterladt sin mand, der er hjemsendt fra Ørsted, og sine to piger, der går i 5. og 3. klasse. Ægtefællen er optaget af mange telefonmøder, mens børnene bruger en del af dagen på hjemmeopgaver, som mor, der er er tidligere skolelærer, har sørget for at instruere dem i. Alle er meget omhyggelige med ikke at være i kontakt med andre.

- Min mor på 70 har et skrantende helbred. Vi køber ind for hende, men sætter varerne uden for hendes dør, når vi leverer, siger Line Hedeman Dam Endrup.

Hun fortæller også, at hun spritter sine hænder mere end nogensinde før og konsekvent bruger albuen, når hun skal gennem døre på hospitalet. Hun sørger også for at holde afstand til de patienter, der kommer til lugen på hendes kontor. En del af dem er kræftpatienter, og i det hele taget skal der for tiden passes ekstra godt på alle syge.

Klar til ekstra opgaver

Som fællestillidsrepræsentant har hun netop været med til at indgå en aftale FEA-aftale, om frivilligt ekstra arbejde. Den fastlægger vilkår for de ekstra vagter, som lægesekretærer frivilligt påtager sig i forbindelse med covid-19-aktiviteter, bl.a. med hensyn til betaling. Hun er selv indstillet på at påtage sig ekstra opgaver, hvor der er brug for det i den kommende tid. 

- Selvfølgelig er der mange steder flere lægesekretærer, der kan arbejde hjemmefra, nu hvor den store pukkel af aflysninger er klaret, og det er da også ganske fornuftigt at have denne reserve, hvis nogle af dem, der arbejder, bliver syge. Men for mig er det også vigtigt, at vi som faggruppe sender det signal, at vi har en vigtig rolle, når der er mange kritiske funktioner, der skal varetages. Og det indebærer blandt andet, at vi skal tilbyde vores indsats, hvor som helst der er behov for den.

 

Lines råd til andre lægesekretærer

  • Vis, at du som lægesekretær spiller en vigtig rolle
  • Hav modet til at påtage dig nye arbejdsopgaver
  • Stå sammen tværfagligt
  • Tænk ikke kun på dig selv, men på fællesskabet

Hospitalssenge klar til brug. På gangene på Sjællands Universitetshospital – Køge.

 

 

 

Artiklen er opdateret 19. marts 2020