- Jeg synes, kollegerne er enormt villige til at tage fra og villige til at være fleksible på både arbejdstid og opgaveløsning. Ånden er: Det her klarer vi nok.

 

Ordene kommer fra Cristina Hedegaard Kildevang, der er den ene af 2 fællestillidsrepræsentanter på Hospitalsenheden Vest.

 

Enheden består af Regionshospitalerne Herning, Holstebro og Lemvig og sundhedshusene Ringkøbing og Tarm, der snart samles under ét tag i Gødstrup.

 

Cristina Hedegaard Kildevang er tilknyttet Ortopædkirurgisk Afdeling i Holstebro men er FTR for alle de i alt ca. 350 lægesekretærer på Hospitalsenheden Vest. Den anden FTR er Susanne Sterner, der arbejder på Røntgenafdelingen i Herning.

 

Cristina Hedegaard Kildevang

Cristina Hedegaard Kildevang, fællestillidsrepræsentant på Hospitalsenheden Vest.

 

Har travlt med opgaver

 

- I øjeblikket har vi travlt med at aflyse patienter for at frigive læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter til at tage fat andre steder i forbindelse med Corona-pandemien, fortæller Cristina.

 

- Det er primært akutafdelingen i Herning, der kommer til at tage sig af patienter med Corona. Så den aktivitet, der normalt går ind i Herning til Ortopædkirurgisk Afdeling og Medicinsk Afdeling, går nu ind i Holstebro. Det vil sige, at alle de, der kommer til skade med eksempelvis et brækket ben, skal ind i Holstebro, beretter hun.

 

Selv om der i henhold til den seneste udmelding fra Regeringen er droslet ned i patientaktiviteten på de forskellige afdelinger, så personalet kan hellige sig opgaverne i forbindelse med Corona-pandemien, har lægesekretærerne på Hospitalsenheden Vest travlt.

 

- Opgaverne er ikke blevet færre. Det er bare nogle andre ting, vi skal lave. I mediedebatten synes jeg, det er blevet lidt glemt, at vi lægesekretærer faktisk har en meget vigtig funktion, når det handler om at holde sundhedssystemet kørende, forklarer Cristina.

 

- Mine egne opgaver også blevet ændret. Fordi, jeg som FTR har gang i mange andre ting, laver jeg normalt ikke lægesekretær-opgaver. Men jeg er kommet tilbage i almindelig rotation og har været med til at aflyse patienter og opdatere patient-data. Og jeg synes, det er mega fedt at være med til at få det hele til at hænge sammen, fortæller hun.

 

- Når det gælder patienterne, oplever vi, at de generelt set tager aflysningerne godt, og jeg synes, det er rørende, at både personale og patienter står sammen om, at det her er noget, vi skal igennem, siger hun.

 

Få arbejder hjemme

Det er et begrænset antal lægesekretærer på Hospitalsenheden Vest, der arbejder hjemme.

 

- Nogle få er sendt hjem for at arbejde. Men ellers begynder vi at arbejde på flere af døgnets timer – lidt flere er sat på om aftenen i stedet for i dagtimerne, og vi forsøger at sprede os på flere kontorer, beretter Cristina.

 

- Som FTR oplever jeg ikke flere henvendelser fra kollegerne end normalt.

 

- Der er da frustrationer. Man kan sidde med en følelse af ikke at have fået en information og tænker måske: Skal jeg arbejde videre i det her spor, jeg er i?

 

- Alt sker meget hurtigt, men jeg synes, hospitalsledelsen tackler det fint. Der bliver holdt møde i Hospitals MED én gang om ugen, hvor ledelsen, FTR’er og AMR’er mødes, så vi har mulighed for hele tiden at holde tillidsrepræsentanterne opdateret.

 

- Og vi får en daglig nyhedsopdatering fra hospitalsledelsen, så jeg tror, at folk føler sig godt klædt på, siger Cristina.

 

Læs om lægesekretær Rikke Harvey, der tager imod patienter med Covid-19

 

Følg med på hk.dk og se spørgsmål og svar om Corona-situationen i kommuner og regioner

Artiklen er opdateret 20. marts 2020

Du får gode råd og faglig hjælp – når du er i job

Vi er eksperter i dine vilkår på jobbet – for hver arbejdsplads har sin egen kontaktperson og faglige medarbejder hos HK. Hun kender de unikke vilkår, som lige præcis jeres arbejdsplads har. Og så kender hun dit fag. Derfor er du garanteret kompetent og professionel rådgivning, uanset om det handler om løn, stress, arbejdsmiljø eller spørgsmål om overenskomst. Du er altid velkommen til at kontakte dine lokale afdeling for at få råd og vejledning.