Danmark står i en helt ekstraordinær situation, hvor mange kommuner allerede nu er blevet pålagt opgaver, som kræver, at medarbejdere flyttes til kritiske funktioner med henblik på at få de nødvendige ressourcer til at løse opgaverne.

Det er baggrunden for, at HK Kommunal sammen med en række andre faglige organisationer har tilsluttet sig en fælleserklæring med arbejdsgiverne i KL. Erklæringen giver kommunerne mulighed for i den ekstraordinære situation at give medarbejderne andre opgaver i kritiske funktioner eller i tilknytning til kritiske funktioner. Også opgaver der ligger uden for overenskomstens område. Erklæringen lægger op til, at det i så vid udstrækning som muligt skal ske efter lokale drøftelser med tillidsrepræsentanten eller den lokale afdeling. 

Indholdet i fælleserklæringen

  • Det er aftalt, at medarbejderne i kommunerne kan blive anvist opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil, som ligger uden for deres normale opgaver og uden for overenskomstens område/fagområdet. Eksempelvis opgaver på et plejehjem.
  • Medarbejderne kan også blive anvist at skulle arbejde på andre tidspunkter eller andre steder, end de plejer.
  • Hvis en ansat på HK’s overenskomst i denne situation får opgaver på et andet overenskomstområde, skal der ikke skiftes overenskomst. Den ansatte vil fortsat være omfattet af den nuværende HK-overenskomst. Det betyder også, at honorering af overarbejde, weekendarbejde, natarbejde m.v. sker efter HK-overenskomsten, medmindre andet aftales lokalt.
  • Både KL og HK Kommunal opfordrer til, at medarbejdere, der bliver anvist andre opgaver, får den nødvendige oplæring og instruktion, så borgere og ansatte sikres bedst muligt. Parterne opfordrer også til, at medarbejderne i videst muligt omfang tages med på råd.

 

Lokale drøftelser med tillidsrepræsentanten

Formanden for HK Kommunal Lene Roed fremhæver, at der er enighed om, at det i så vid udstrækning som muligt skal ske efter lokale drøftelser med tillidsrepræsentanten eller den lokale afdeling og meget gerne med afsæt i lokale aftaler.

- Med fælleserklæringen er der dog hjemmel til, at kommunen om nødvendigt kan beordre medarbejderne til at varetage funktioner uden for overenskomstens område. Det skal naturligvis ske under hensyntagen til den ansattes sikkerhed og sundhed, ligesom der skal tages de fornødne hensyn til risikogrupper, siger formanden.

Nødvendigt vidtgående skridt

- Når vi sammen med en række andre organisationer har valgt at tage dette vidtgående skridt, er det selvfølgelig med baggrund i den meget alvorlige situation, Danmark står i. Jeg ved, at I som tillidsrepræsentanter i kommunerne vil få mange spørgsmål fra medlemmerne, og at I vil komme til at stå i vanskelige situationer. Jeg håber, at I kan fortsætte med at finde gode lokale løsninger, så borgerne og velfærdssamfundet lider mindst muligt i den kritiske situation. Det bliver der brug for, siger Lene Roed.

Fælleserklæringen gælder til og med maj, hvor der vil blive taget stilling til situationen igen.

Vi sender senere i dag en tilsvarende orientering ud til alle medlemmer.

HUSK: Du kan altid kontakte din lokale afdeling, hvis du har brug for det.

Læs hele fælleserklæringen her.