Stress

Inden for det seneste år har 44 % af HK Privats medlemmer følt sig stressede. Og selv om en stor del af dem gik til deres leder med deres bekymring - gik mange af dem forgæves. Mere end hver tredje, helt præcis 37 %, oplevede, at ”der ikke skete noget” efter samtalen.

Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.348 medlemmer af HK Privat foretaget af Epinion. Medlemmerne, der deltog i undersøgelsen, blev introduceret til følgende definition af stress: ”Stress skal her ikke forstås som højt arbejdspres i kortere perioder, men længerevarende belastning, der påvirker arbejdsevne og trivsel fysisk såvel som psykisk.”

Med mere end 25 års erfaring ved Arbejdsmedicin ved Regionshospitalet i Herning har arbejdspsykolog David Glasscock mødt mange af de hårdest ramte stresspatienter herhjemme. Han understreger vigtigheden af, at medarbejdere føler sig hørt og bliver taget alvorligt af deres ledere.

- Medarbejdere går jo ikke til deres leder med den slags bekymringer uden en forhåbning om, at det fører til en eller anden form for handling. Jo tidligere man forsøger at forebygge, jo bedre er chancen for at tage tingene i opløbet og finde gode løsninger på de stressskabende problemer, inden medarbejderen ender med at være så påvirket, at det ender med et langvarigt sygefravær, siger arbejdspsykologen.

 

29 % af HK Privats medlemmer oplever i mindre grad eller slet ikke, at deres arbejdsplads prioriterer at forebygge problemer med arbejdsmiljø.
Kilde: Epinion for HK
Handlingslammede ledere
David Glasscock fortæller, at han møder patienter, der har en fin dialog med ledelsen, som tager hånd om medarbejderne og hjælper med at finde løsninger. Men at en stor del også går forgæves hos ledelsen, og derfor desværre først kommer til eksperterne på Arbejdsmedicin, når de er blevet sygemeldt.

Det er ikke nødvendigvis af ond vilje, eller fordi lederne ikke er lyttende eller forstående. Men nogle oplever chefer, der slår armene ud og siger, ”vi har simpelthen ikke flere ressourcer, så der er ikke noget, jeg kan gøre”. Og så er der mange ledere, der ikke har viden nok og derfor føler sig handlingslammede, fortæller han.

David Glasscocks erfaring afspejles i undersøgelsens besvarelser fra de 160 medlemmer, der selv inden for de seneste tre år har været sygemeldt med stress. Her svarer halvdelen, at de er uenige i, at deres nærmeste leder var klædt på til at håndtere sygemeldingen, og at de ikke fik den hjælp og støtte de havde brug for fra arbejdspladsen.

Det vil hjælpe arbejdsmiljøorganisationen på arbejdspladsen til at tage hånd om problematikken, før den opstår, og hvis det alligevel ender med, at en medarbejder føler sig stresset, så har lederen nogle retningslinjer og procedurer at følge, frem for at føle sig alene om at håndtere situationen, siger han.

 

 

16 % af HK Privats medlemmer har inden for det seneste år ofte følt sig stressede.
28 % har sommetider følt sig stressede.
Kilde: Epinion for HK
Personaleansvar kræver uddannelse i psykisk arbejdsmiljø
Besvarelserne fra undersøgelsen kommer ikke bag på næstformand i HK Privat Anja C. Jensen.
- Det er et kæmpe, kæmpe problem, at så mange medlemmer er stressede og i særdeleshed, at der ikke bliver handlet, når de viser tillid og kommer og fortæller om deres bekymringer til ledelsen. Det ansvar er lederne nødt til at tage på sig, for sundhed og sikkerhed handler ikke kun om risikoen for at falde ned fra et stillads, men i høj grad også om, at man ikke skal have smadret sit liv af at have for meget at lave, siger hun.

Derfor mener HK Privats næstformand også, at der er behov for en national handlingsplan mod stress. Og så bør uddannelse i psykisk arbejdsmiljø ifølge næstformanden være obligatorisk for ledere med personaleansvar.

- På den måde kan vi sikre, at lederne har de rigtige værktøjer - det ved vi, at de gerne vil have, samtidig med at medarbejderne ved, hvad de kan forvente, når de går til deres leder, siger Anja C. Jensen og tilføjer, at det også vil hjælpe i det forebyggende arbejde, der er afgørende vigtigt.