Erhvervsskolerne er lukket, og på mange arbejdspladser er kolleger sendt hjem for at varetage opgaverne derfra. Det giver særlige udfordringer for vores elever.

Helt overordnet gælder, at alle uddannelsesaftaler som udgangspunkt gennemføres, og at eleverne færdiggør deres uddannelse som planlagt uden forlængelse.

Der etableres nødundervisning i denne periode, og på praktikstederne skal man sikre, at det foregår forsvarligt - uanset om eleven fortsat arbejder på arbejdspladsen eller arbejder hjemme.

Uddannelsesnævnet har samlet en række spørgsmål og svar om elever - se dem her. (Linket er udløbet pr 8/9 2021)