OK20

Et meget stort flertal i HK Privats sektorbestyrelse har nikket anerkendende til alle de 22 indgåede landsoverenskomstaftaler ved OK20. Overenskomsterne udløb 1. marts i år.

Her får du de 9 bedste grunde til at stemme ja til din overenskomst, som du kan stemme om digitalt helt frem til onsdag den 15. april kl. 23.59. Men gør det gerne med det samme, så er det gjort. Her kan du læse, hvordan du stemmer 

Vi har taget udgangspunkt i Industriens Funktionæroverenskomst i listen med de vigtigste overenskomstresultater herunder. Så vær opmærksom på, at det kan se lidt anderledes ud i din overenskomst.

Fx om hvor meget din fritvalgskonto (kært barn har mange navne: i din overenskomst hedder den måske Særlig Opsparing eller Fritvalgslønkonto) stiger. Din mulighed for at tage uddannelse ved opsigelse varierer også fra overenskomst. Her kan du læse hovedpunkterne i aftalen om din egen overenskomst. (Linket er udløbet pr 18/5 2022)

9 gode grunde til at stemme JA til din overenskomst

Fritvalgskontoen stiger fra 4 til 7 %
Indbetalingen til din fritvalgskonto stiger med 3 % i løbet af overenskomstens treårige periode, 1 % hvert år. I marts 2022 er den på 7 %.

Mere frihed i fritvalgskontoen
Som noget nyt kan fritvalgskontoen også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets anden hele sygedag. På barnets anden sygedag får du ikke løn, men nu får du muligheden for at købe dig til en dag ved hjælp af fritvalgskontoen, der fortsat også kan bruges på at købe seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing eller kontant udbetaling.

3 ugers ekstra forældreorlov med fuld løn
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger. De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov, som er de første 14 uger efter fødslen.

5 ugers efteruddannelse med løn efter opsigelse
Muligheden for at tage selvvalgt uddannelse fortsætter, men som noget helt nyt kan medarbejdere, der bliver afskediget, tage uddannelse i op til 5 uger, efter de er fratrådt. Altså også selv om opsigelsesvarslet er udløbet, og man er blevet ledig. Aftalen her forudsætter, at en flertal i Folketinget siger ja til, at man må uddanne sig i løbet af de første tre måneder, man er på dagpenge.

Aftalt uddannelse fortsætter som ordning
Ordningen aftalt uddannelse, som giver dig mulighed for at tage en hel akademiuddannelse på tre år, har indtil nu været en forsøgsordning. Nu bliver den permanent i en del overenskomster.

Elever og KVU-studerende får mere i løn
Elevsatserne stiger 1,7 % i hvert af de tre overenskomstår 2020, 2021 og 2022.

Elever får pension, fra de fylder 18 år
Elever får ret til pensionsordning, når de fylder 18 år og har to måneders anciennitet.

Mere ligestilling til arbejdsmiljørepræsentanter
Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer som tillidsrepræsentanterne. Fx adgang til internet. De får også bedre muligheder for at tager relevante HK-kurser og -uddannelse.

Grøn omstilling på arbejdspladserne
Arbejdsgivere og arbejdstagere har aftalt at sætte fokus på den grønne omstilling i virksomhederne ved at understøtte samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere om grønne løsninger.

Her finder du hovedpunkterne i din egen overenskomst

Ikke alle skal stemme nu
Det er ikke alle, der skal stemme om deres overenskomst lige nu. Arbejder du under overenskomsten med Dansk Kiropraktorforening, Danske Fysioterapeuter, BL – Danmarks Almene Boliger eller Kooperationen, går der nok nogle uger, før du skal stemme. Disse overenskomster udløber først 1. april 2020 og bliver stadig forhandlet. Har din virksomhed overenskomst med GLS-A eller Aftaleenheden for friskolerne, er det først i foråret 2021, du skal stemme. Fornyelser af særoverenskomster, hvor lige præcis din arbejdsplads har en overenskomstaftale, der er indgået direkte mellem din virksomhed og HK Privat, aftales løbende. Der er nemlig forskellige udløbsdatoer på dem.

Overenskomster, der skal stemmes om nu

Industriens Funktionæroverenskomst
Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service med DIO-II
Emballageoverenskomsten med DI
Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service med Dansk Erhverv
Reklame- og forlagsoverenskomsten med Dansk Erhverv
IT-overenskomsten med Dansk Erhverv
Den grafiske timelønsoverenskomst med GRAKOM
Digitalprint- og Serigrafoverenskomsten med GRAKOM
Overenskomsten med Dansk Byggeri
HK-installationsoverenskomsten med TEKNIQ Arbejdsgiverne
HK-industrioverenskomsten med TEKNIQ
Overenskomsten med Dansk Mode & Textil
Overenskomsten med De Mindre Byggeorganisationer
Overenskomsten med Færgerederierne (DIS)
Overenskomsten med Færgerederierne (DAS)
Overenskomsten med DM-Arbejdsgiver
Overenskomsten med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
Overenskomsten med Tandlægeforeningen
Funktionæroverenskomst med Grakom
Funktionæroverenskomsten med Danske Mediers Arbejdsgiverforening
Overenskomsten mellem Horesta og HK Privat
Kasinooverenskomsten mellem Horesta og HK Privat, 3F og VSL