Vi er længe blevet tudet ørerne fulde om, at vi skal uddanne os til digital omstilling. At vi ikke bare skal have teknisk forståelse, men også skal have mod og være nysgerrige på, om der er andre måder, vi kan løse vores opgaver.

Nu hvor mange af os skal arbejde hjemmefra og prøve at løse vores opgaver hver for sig, viser de digitale muligheder sig for alvor, forklarer HK Kommunals uddannelsespolitiske konsulent Nicoline Lind-Holm Kuhnt.

Ifølge hende går de digitale kompetencer ”på to ben”. Man kan se kompetencerne på samme måde som hardware og software - for at blive i teknologiverdenen. Hardware er den teknologiske kunnen og systemhåndtering, mens software kan være kommunikation, nytænkning af opgaver og agere oversætter mellem system og borger, digital omstilling, relationer og kommunikation.

Tvunget til at tænke anderledes

Mens vi alle sammen skal tænke i nye arbejdsgange for at afbøde coronasmitten, får begge teknologiforståelser ben at gå på.

– I den her situation bliver vi tvunget til at tænke anderledes. Den her krise er i virkeligheden et godt eksempel på, hvor hurtigt vi bliver afhængige af digitale løsninger og muligheder – vi skal lære at forstå, formidle og være sammen i den nye virkelighed. Vi skal både lære nye systemer at kende, f.eks. ved at anvende Teams og Zoom, så vi kan holde møder digitalt – men vi skal i høj grad også være opmærksomme på GDPR og cybersikkerhed, fordi mange af os sidder og arbejder i følsomme systemer. Og ikke mindst skal vi være omstillingsparate og fleksible i måden, vi løser opgaverne på, siger Nicoline Lind-Holm Kuhnt.

Nye kommunikationsformer

Selvom vi står i en alvorlig situation og nogle medlemmer arbejder med kritiske funktioner, mens andre prøver at omtænke deres manuelle opgaver hjemmefra til digitale løsninger, kan vi også bruge situationen som et springbræt.

- I den situation, vi står i nu, bliver nødvendigheden af at omstille sig til en digital virkelighed enormt tydelig. Vi skal tænke i nye kommunikationsformer, vi skal være fleksible, have tillid og blik for den teknologiske udvikling, vi er i. Derfor er det endnu engang vigtigt at understrege, hvor vigtigt det, at vi sikrer os de kompetencer, der efterspørges i en digital tid. Og der skal vi også fremadrettet sikre, at vi får den uddannelse, der kan sikre os i vores jobs i fremtiden, slår Nicoline Lind-Holm Kunht fast.

Vidste du,

at HK har en masse online-kurser? Så hvis du vil bruge noget af din tid under corona-krisen på at pudse dine digitale kompetencer af, så tjek HK's online kurses her.