Sebastian Slot, Heidi Jensen og Rie Madsen, som alle tester 4-dages arbejdsuge i Odsherred Kommune

Heidi, Rie og Sebastian deltager i Odsherred Kommunes forsøg med 4-dages arbejdsuge.

HK Sjælland har fulgt 3 administrative medarbejdere – Sebastian Slot, Heidi Jensen og Rie Madsen – fra Odsherred Kommune. Gennem forsøgets første 6 måneder har de delt deres erfaringer og oplevelser med os. Vi har også talt med fællestillidsrepræsentant Eva Haupt Jørgensen og kommunaldirektør Claus Steen Madsen.

Stemningen er overvejende positiv

Eva Haupt Jørgensen fortæller, at HK i januar holdt et fyraftensmøde, hvor 90 HK’ere deltog. Her var stemningen overvejende positiv, og Eva er overrasket over, hvor få udfordringer kommunen har haft set i forhold til, hvor omfattende en ændring af arbejdstilrettelæggelsen, der er tale om.

- Det går godt, men det er klart, at nogen har lettere ved at få det til at hænge sammen end andre. Fx skal vi have særligt fokus på børnefamilier og enlige forsørgere, fortæller Eva.

Det er fordele og ulemper

Heidi Jensen var fra starten forbeholden over for ordningen, men valgte at give den en chance.

- Jeg er rygopereret, og de længere arbejdsdage er hårde for min ryg, men jeg har besluttet mig for at blive på ordningen. Alternativet med 5 dage og en lang torsdag på 10 timer fungerer ikke, siger Heidi.

Hun er glad for den lange weekend, men hun oplever, at den komprimerede arbejdstid med længere dage gør, at hende træt.

- Når jeg kommer hjem, er jeg meget træt i hovedet og ryggen, og jeg får ikke noget ud af mine aftener, fortæller Heidi.

Heidi bliver på ordningen, fordi hun trods alt oplever, at der er flere fordele end ulemper ved en 4-dages arbejdsuge.

Et brændende ønske om at få lov at fortsætte

Rie Madsen har hele tiden været meget begejstret for forsøget, og hun fortæller, at hendes indledende bekymring for de lange arbejdsdage har vist sig ikke at holde stik.

- Vi har travlt – det har vi altid haft, og derfor flyver tiden afsted. Jeg synes ikke, at dagene føles lange. Jeg oplever, at jeg er langt mere effektiv på de 4 arbejdsdage, fortæller hun.

Rie anerkender, at det kan være svært for nogle kolleger og samarbejdspartnere at vænne sig til ordningen med 4-dages arbejdsuge, men det handler om at ændre nogle vaner.

Noget af det, Rie især er glad for, er følelsen af at være veludhvilet og klar til en ny uge efter de 3 dages fri.

- Jeg kommer på arbejde med en helt anden glæde og energi. Jeg har virkelig et brændende ønske om, at vi får lov at blive på ordningen, efter forsøget er slut, siger Rie.

Klarhed og tydelige rammer er afgørende

Fra starten var Sebastian Slot meget skeptisk. Han kunne slet ikke se, hvordan de længere dage skulle hænge sammen med et aktivt fritidsliv, og han oplevede, at rammerne for, hvordan det skulle fungere i praksis, var for uklare. Sådan har han det ikke helt mere.

- Der er kommet mere struktur og klarhed over rammer og opgaver. Vi holder individuelle møder med vores leder en gang om måneden, og vi har aftalt perioder hver dag, hvor vi arbejder koncentreret uden møder, telefoner og andre afbrydelser. Det fungerer godt for mig, fortæller Sebastian.

Når det er sagt, er der ifølge Sebastian stadig udfordringer ved de længere arbejdsdage.

- Det er svært at få til at hænge sammen med private aktiviteter om eftermiddagen, som fx sport. Til gengæld er det rart at have fri om fredagen, siger han.

Sebastian vil fortsat være med i forsøget, men for ham er det ikke afgørende, om medarbejderne arbejder 4 eller 5 dage. Der skal bare være klarhed om rammer og aftaler.

Intern undersøgelse – 4 ud af 5 er glade for ordningen

Kommunaldirektør Claus Steen Madsen fortæller, at kommunen har lavet en intern undersøgelse, hvor godt 250 af de 300 omfattede medarbejdere svarede. Undersøgelsen viser, at 4 ud af 5 medarbejdere er glade for ordningen.

Den største kritik kommer ifølge Claus fra de dele af kommunen, der ikke er omfattet af en 4-dages arbejdsuge.

- Kritikken går fx på, at vi er kommet til at lægge møder for sent på dagen set i forhold til deres arbejdstid. Vi skal blive bedre til at tage dialogen med vores samarbejdspartner, siger Claus.

Tillid er et nøgleord

Et ord, som dukker op flere gange i de interviews, HK Sjælland har lavet i Odsherred Kommune, er tillid.

Eva Haupt Jørgensen fortæller:

- Tanken med ordningen er, at medarbejderne selv tilrettelægger deres arbejdstid og arbejdsopgaver. Det kræver, at lederne skal turde give lidt slip på kontrollen. Det har vist sig at være lettere for nogle end for andre. Jeg tror, at nogle af vores ledere oplever det som stressende.

Den udfordring kunne ifølge Eva måske være undgået, hvis lederne var blevet involveret i processen langt tidligere. Det er Claus Steen Madsen enig i:

- Vi har ikke været gode nok til at klæde lederne på. Det samler vi op på nu med netværksmøder og erfaringsudveksling, fortæller han og fortsætter:

- Jeg tror på, at der ikke er én eneste af vores medarbejdere, der er i tvivl om, hvorfor de er her. Det skal vi have tillid til som ledere, og vi skal huske, indsatsen ikke kan måles på, hvornår medarbejderne kommer og går, siger Claus.


Om 4-dages arbejdsuge

Ugentlig arbejdstid:
35 timer.

Arbejdsdage:
Mandag - torsdag.
De 35 timer fordeles ud på de 4 dage i tidsrummet kl. 7.00 - 19.00.
Den enkelte planlægger selv sin arbejdstid.
Borgerne kan booke møder fra kl. 8.00 - 18.00.

Fridag:
Hver fredag holder de ansatte fri.

Kompetencetimer:
De 2 ugentlige timer kan man lægge, når man vil. Timerne ligger altid udenfor den normale arbejdstid og kræver ikke fremmøde på arbejdspladsen.
Indholdet af timerne drøftes løbende med lederen og kan puljes til relevant udvikling.

Projektets varighed:
3 år.