Selv om coronakrisen fylder alt - eller i hvert tilfælde det meste - så håber og tror Simon Tøgern på, at medlemmerne tager sig tiden til at bruge deres stemme. Og formanden opfordrer alle TR’ere til at prikke til kollegerne, så de får det gjort.

- Vi befinder os i en usikker tid, men vi skal også være klar, når vi kommer ud på den anden side. Og vi skal vise styrkerne ved den danske model. Nemlig, at vi kan indgå stærke aftaler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, som er til gavn for både medarbejdere og virksomheder, siger Simon Tøgern.

Ved overenskomstfornyelsen i 2017 deltog 54,2 % af de stemmeberettigede i urafstemningen. Det skal være højere i år, hvis det står til Simon Tøgern.
- En høj stemmeprocent er vigtig af flere grunde. Dels viser den, at HK Privats medlemmer er engagerede og har en holdning til deres løn- og arbejdsvilkår. Dels giver den os mere vægt, når vi sidder over for modparten ved forhandlingsbordet, forklarer Simon Tøgern.

Urafstemningen slutter d. 15. april kl. 23.59, og du kan se resultatet d. 16. april omkring middagstid på vores Facebookside og på hk.dk/ok20.

 

  

 

Husk, at du altid kan holde dig opdateret på hk.dk/ok20, og her finder du og medlemmerne også den direkte adgang til at stemme, hvis man ikke kan finde mailen fra HK Privat, som giver adgang til at stemme.