Beslutningen betyder, at kontorelever, som står overfor at afslutte deres fagprøve, vil kunne gå til eksamen på det fastlagte tidspunkt – uanset den konkrete situation på praktikstedet som følge af corona. 

Dog vil det foregå på en lidt anderledes måde:

  • Eksamen vil ske via video og med hensyn til, at eleven måske ikke helt har kunnet lave den oprindeligt tænkte skriftlige rapport, som den var aftalt med lærer og vejleder.
  • Eleven vil blive bedømt på sin mundtlige præstation alene, så det kommer ikke til skade, hvis den skriftlige rapport ikke er færdiggjort helt som planlagt. Eleven skal dog kunne redegøre for, hvad der var tanken, og hvorfor det ikke lykkedes som oprindeligt planlagt.

Læs mere på Uddannelsesnævnets coronahjemmeside (Linket er udløbet pr 8/9 2021)

Har du spørgsmål, kan du kontakte uddannelsesinstitutionen eller den lokale HK-afdeling.

Se også HK Stats coronaguide A-Å