COVID-19 raser, og vi skal stå sammen ved at holde afstand. Men det kan være svært at bevare et godt arbejdsmiljø, for man kan nemt føle sig isoleret. 

Nogle er af sted på job uden kollegaer. Andre arbejder hjemme med deres bærbare i møbler, som er lavet til andre formål, så de kan allerede mærke det i kroppen. Det bedste du kan gøre i denne tid er at tage det op med din chef og kollegaerne, så I sammen kan finde en god midlertidig løsning. 

Følg også gerne disse råd:

  • Lav en arbejdsdag med ”komme og gå”- tidspunkter.
  • Aftal med chefen, hvad der kan – og ikke kan - laves derhjemme.
  • Lav en to do-liste for dagen.
  • Ring op eller mød kollegaerne virtuelt i stedet for at sende en mail.
  • Få lidt bevægelse og hold pauser.
  • Del om muligt dagen op, så man skiftes til at passe enten børn eller job.
     

Du kan finde svar på flere spørgsmål om arbejdsmiljø under coronakrisen hos Arbejdstilsynet.

Hvis du kommer til skade derhjemme

Hvis du kommer til skade i forbindelse med, at du arbejder hjemme, kan der godt være tale om en arbejdsskade, selv om du ikke befinder dig på din sædvanlige arbejdsplads.
 
Så hvornår er en skade omfattet af arbejdsskadesikringsloven? Det afgørende er, om skaden er sket på grund af forhold, som din arbejdsgiver har haft indflydelse på. Eller om skaden er sket på grund af din egen indretning af hjemmearbejdspladsen.
 
Få mere at vide om anmeldelse af en arbejdsskade hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 
Hvis du kommer til skade på din hjemmearbejdsplads, skal du huske at anmelde skaden til din heltidsulykkesforsikring.
 
Har du brug for hjælp til spørgsmål om arbejdsskader, er du velkommen til at kontakte din lokale HK-afdeling. 

Find din HK-afdeling