På opfordring fra statsminister Mette Frederiksen har de faglige organisationer og arbejdsgiverne i KL og Danske Regioner ingået en aftale, der betyder, at arbejdsgiverne kan bede medarbejderne om med kort varsel at holde op til fem dages ferie, afspadsering eller flekstid.

Det drejer sig om medarbejdere, der frem til 13. april er hjemsendt eller hjemsendes uden at skulle varetage arbejdsopgaver. Og aftalen gælder udelukkende ferie i indeværende ferieår. Hvis man som medarbejder ikke har mere ferie, afspadsering eller fleks, står man til rådighed med løn.

Holder hånden under Danmark

Samtidig er det vigtigt at fremhæve, at den afspadsering og de feriedage, inklusiv 6. ferie, der har været afholdt siden 13. marts medregnes i opgørelsen. Og den del har været afgørende for HK Kommunals formand Lene Roed at få ind i aftalen.

Lene Roed vurderer, at hovedparten af HK Kommunals medlemmer indtil nu har udført deres arbejdsopgaver. Enten hjemmefra eller fra arbejdspladsen. Kun få er hjemsendt uden opgaver.

- Der vil fortsat i de kommende uger være behov for mange af jer til at varetage vigtige opgaver for at få driften til at køre i kommuner og regioner. Men for jer, der nu bliver bedt om at afvikle frihed, som I ikke havde planlagt, kan det være meget ubekvemt. Jeg håber alligevel, at I har forståelse for, at det har været nødvendigt også i den offentlige sektor at yde dette bidrag til, at vi holder hånden under Danmark. På linje med de privat ansatte, siger Lene Roed.

Kort om aftalens indhold:

  • Der kan bruges feriedage, dage fra 6. ferieuge, afspadsering og flekstid. Omsorgsdage og seniordage kan bruges efter ønske fra medarbejderen.

  • Afvikling af friheden sker i hele dage, og arbejdsgiveren beslutter efter dialog med den ansatte, hvilken type frihed, der skal bruges og hvornår. Parterne opfordrer til, at man lokalt overvejer, om de op til fem dage med fordel kan placeres med tre dage i perioden 6.-8. april og to sammenhængende dage i uge 16.

  • Medarbejdere, der er pålagt at kunne møde ind med kort varsel den pågældende dag, kan ikke samtidig pålægges at afholde ferie efter anden frihed. Det samme gælder medarbejdere der har meldt sig til at varetage andre opgaver end normalt og står til rådighed med kort varsel.

  • Arbejdsgiveren kan beslutte afvikling af frihed med dags varsel, der opfordres dog til, at det udmeldes til medarbejderen tidligst muligt.

  • Har man som medarbejder planlagt ferie eller 6. ferieuge i perioden efter påske og frem til 30. april, kan op til fem dage med forkortet varsel fremrykkes. I givet fald skal arbejdsgiveren erstatte et eventuelt økonomisk tab. Det kunne være leje af sommerhus eller lignende.

 

Fokus på medarbejdere der ikke kan holde fri

For HK Kommunal har det været vigtigt, at der også kommer fokus på den gruppe medarbejdere, som i de kommende uger udfører kritiske og nødvendige funktioner under helt særlige vilkår, og som kan have vanskeligt ved i det hele taget at holde deres planlagte ferie. Her lægger aftalen op til, at der kompenseres for dem, der afskæres fra at holde ferie, og hvor man ikke kan overføre ferien til det kommende ferieår.

For skolesekretærer og tandklinikassistenter kan der være særlige forhold, hvis det har været forudsat, at de opsparede dage skulle bruges til at håndtere problemstillinger vedrørende sommerferien i det forkortede ferieår. HK Kommunal opfordrer til, at der i denne situation ikke varsles ferie.

Formanden takker for engagement

HK Kommunals formand sender en varm hilsen til de medlemmer, der lige nu knokler med at løfte nødvendige opgaver og til de mange, der i denne situation tilbyder deres hjælp til andre opgaver, end de normalt varetager.

- Tak for jeres kæmpe engagement. Det har Danmark hårdt brug for, siger Lene Roed.

- I forhold til den nye aftale kan der opstå mange konkrete spørgsmål, og vi kan formentlig ikke svare på alt her og nu. Men vi gør vores allerbedste for hurtigt at opdatere vores guide med spørgsmål og svar, der ligger på hjemmesiden, siger formanden. 

 

Læs aftalerne:

Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19 - for ansatte i kommunerne

Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19 - for ansatte i regionerne