Rita Bundgaard

HK Stats formand Rita Bundgaard, som også er ny formand for de statsansattes forhandlingsfællesskab, CFU, på dagens pressemøde om coronasituationen.

Inspireret af aftalen om afvikling af ferie i forbindelse med hjemsendelse på det private arbejdsmarked under coronakrisen har de offentligt ansattes faglige organisationer netop indgået en aftale med de offentlige arbejdsgivere om afvikling af ferie.

Aftalen gælder for perioden 28. marts frem til 13. april. Den betyder, at arbejdsgiveren kan varsle dig til at afholde op til 5 feriedage, særlige feriedage, afspadsering eller lignende frem til den 13. april. Arbejdsgiver kan varsle medarbejdere, som hun eller han har meddelt ikke skal løse arbejdsopgaver fra 28. marts til 13. april.

Det vil også være muligt at varsle en medarbejder til at afholde ferie tidligere end planlagt. Hvis en medarbejder har planlagt frihed i perioden 14. – 30. april, vil arbejdsgiveren med dags varsel og dialog med medarbejderen kunne varsle medarbejderen til at holde den planlagte ferie frem til den 13. april i stedet for efter påske. Hvis fremrykning af ferie og/eller særlige feriedage medfører udgifter for medarbejderen (fx afbestilling af rejse, feriebolig eller lignende), skal ansættelsesmyndigheden holde medarbejderen skadesløs efter almindelige erstatningsretlige principper, fremgår det af aftalen.

Læs også: Redningspakker giver travlhed i staten: Styrelse søger 500 HK'ere

Parterne bag aftalen – det er de offentligt ansattes faglige organisationer og de offentlige arbejdsgivere – lægger op til, at man lokalt aftaler at placere feriedagene i ugen op til påske og på 2 sammenhængende dage i uge 14 eller 16. Uge 14 er næste uge, uge 16 ligger i forlængelse af påsken.

Har du allerede afholdt feriedage, særlige feriedage eller afspadsering i perioden fra den 13. marts 2020 til og med den 27. marts, bliver de dage medregnet ved opgørelsen af de 5 dage. Du skal altså ikke ’betale’ med ferie to gange.

Man kan efter eget ønske aftale med sin arbejdsgiver at bruge omsorgsdage og seniordage til pålagt frihed i stedet for feriedage, fremgår det af aftalen.

Du kan læse hele aftalen her Lille pdf symbol

- Med den her aftale giver alle et bidrag til at få samfundet til at fungere under denne ulykkelige sundheds- og samfundskrise, siger HK Stats formand Rita Bundgaard.

Som ny formand for CFU, forhandlingsfællesskabet for alle statsansatte, har hun deltaget i forhandlingerne med skatteminister Morten Bødskov om aftalen.

- I, der arbejder videre med kritiske og nødvendige funktioner, må udskyde eventuelt planlagt ferie og anden frihed. I må arbejde under særlige besværligt omstændigheder hjemme hos jeres familier eller på arbejdspladser i undtagelsestilstand. Og I, hvis ledelser beslutter, at jeres arbejde ikke er kritisk lige nu, bidrager med at afvikle ferie og frihed med meget kort varsel og inden for meget kort tid. På den måde er I klar til at tage fat, når vi kommer ud på den anden side af krisen, og der bliver stort behov for at få løst de normale og de ophobede opgaver. Der vil i den grad blive brug for jeres arbejdskraft til den tid, siger Rita Bundgaard.

- Vi har som fagforeninger afveget fra overenskomster og aftaler på enkelte punkter – midlertidigt, afgrænset og nødvendigt i den situation, landet står i. Vi har gjort dette uden begejstring, men i overbevisning om, at dette giver mening i situationen, tilføjer hun.  

Kort om aftalen

  • Den gælder for tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte og overenskomstansatte
  • Medarbejdere, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra den 28. marts-13. april, skal afvikle frihed i en periode op til 5 dage
  • Der kan anvendes feriedage, særlige feriedage, afspadsering m.v. Omsorgsdage og evt. aftalte seniordage kan anvendes efter ønske fra medarbejderen. Frihed afvikles i hele dage. 
  • Allerede afholdt frihed i perioden 13.- 27. marts medregnes ved opgørelsen af dagene.
  • Arbejdsgiver har mulighed for at ophæve tidligere indgåede aftaler om overførsel af ferie, og dermed gøre brug af disse feriedage (op til de 5 dage).
  • Afvikling af fridage kan pålægges med dags varsel.
  • Planlagt ferie i perioden 14.-30. april 2020 kan med det forkortede varsel og efter dialog med den ansatte fremrykkes til afholdelse i perioden til og med 13. april. 
  • Man skal ikke udføre arbejde på de dage, hvor man afvikler frihed i henhold til aftalen.
  • Aftalen bortfalder uden opsigelse den 14. april 2020.

Vigtig pointe:

  • Hvis du varetager kritiske funktioner og der er behov for dit arbejde i hele perioden, så bliver du ikke tvunget til at holde ferie (som du ikke kan holde).