HK Trafik & Jernbanes formand Dennis A. Jørgensen udtaler, at det offentlige område, Stat og Kommunal – hvor HK Trafik & Jernbane har transportvirksomheder - har indgået en aftale om afvikling af ferie i forbindelse med hjemsendelse. Dette er inspireret af det private arbejdsmarked under Corona krisen.

Aftalen gælder for perioden 28. marts frem til 13. april. Den betyder, at arbejdsgiveren kan varsle dig til at afholde op til 5 feriedage, særlige feriedage, afspadsering eller lignende frem til den 13. april. Arbejdsgiver kan varsle medarbejdere, som hun eller han har meddelt ikke skal løse arbejdsopgaver fra 28. marts til 13. april.

Det vil også være muligt at varsle en medarbejder til at afholde ferie tidligere end planlagt. Hvis en medarbejder har planlagt frihed i perioden 14. – 30. april, vil arbejdsgiveren med dags varsel og dialog med medarbejderen kunne varsle medarbejderen til at holde den planlagte ferie frem til den 13. april i stedet for efter påske. Hvis fremrykning af ferie og/eller særlige feriedage medfører udgifter for medarbejderen (fx afbestilling af rejse, feriebolig eller lignende), skal ansættelsesmyndigheden holde medarbejderen skadesløs efter almindelige erstatningsretlige principper, fremgår det af aftalen.

Parterne bag aftalen – det er de offentligt ansattes faglige organisationer og de offentlige arbejdsgivere – lægger op til, at man lokalt aftaler at placere feriedagene i ugen op til påske og på 2 sammenhængende dage i uge 14 eller 16. Uge 14 er næste uge, uge 16 ligger i forlængelse af påsken.

Har du allerede afholdt feriedage, særlige feriedage eller afspadsering i perioden fra den 13. marts 2020 til og med den 27. marts, bliver de dage medregnet ved opgørelsen af de 5 dage. Du skal altså ikke ’betale’ med ferie to gange.

Man kan efter eget ønske aftale med sin arbejdsgiver at bruge omsorgsdage og seniordage til pålagt frihed i stedet for feriedage, fremgår det af aftalen.

- Med den her aftale giver alle et bidrag til at få samfundet til at fungere under denne ulykkelige sundheds- og samfundskrise, siger HK Trafik & Jernbanes formand Dennis A. Jørgensen og beder om at alle bakker op i en helt særlig situation.

- Vi har som fagforening afveget fra overenskomster og aftaler på enkelte punkter – midlertidigt, afgrænset og nødvendigt i den situation, landet står i. Vi har gjort dette uden begejstring, men i overbevisning om, at dette giver mening i situationen, slutter formand Dennis A. Jørgensen.

Hvis du vil orientere dig yderligere er der her links til aftalerne på OAO’s og Forhandlingsfællesskabets hjemmeside samt HK Stat, HK Kommunal og HK Trafik & Jernbane.

Du er også meget velkommen til at skrive til vores postkasse fagteam@hk.dk, så er vi behjælpelige, men husk at det skal løses lokalt ude på de enkelte arbejdspladser.

https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2020/03/27/tidsbegraenset-aftale-om-afvikling-af-ferie (HK Stat)

https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2020/03/27/offentligt-ansatte-bidrager-med-op-til-fem-dages-frihed (HK Kommunal)

https://www.hk.dk/omhk/afdeling/hk-trafik-og-jernbane (Linket er udløbet pr 17/11 2021)

https://www.oao.dk/nyhedsarkiv/aftaler-om-afvikling-af-frihed-i-forbindelse-med-covid-19/ (Linket er udløbet pr 17/10 2022)