Stemmebanner på HK-huset

HK-huset i Weidekampsgade er pyntet med "Husk at stemme"-banner. Foto: Redaktionen

Fritvalgskontoen stiger fra 4 til 7 % henover de næste tre år. Og som noget nyt bliver det fremover muligt at ”købe” barnets anden sygedag og frihed til lægebesøg med sit barn for sine fritvalgspenge. Lige nu kan de bruges til en årlig udbetaling, ekstra indbetaling på pensionen, børneomsorgsdage samt seniorfridage, hvis man har alderen til det.

Forud for overenskomstforhandlingerne stod ét krav fra HK Privat over de øvrige: Fritvalgskontoen skulle forbedres mærkbart - såvel i kroner og øre som i udvidede muligheder for, hvad pengene kan bruges til.

- Vi havde jo ønsket en fordobling af kontoen, men vi må også sige, at en stigning på 3 procentpoint er rigtig, rigtig flot og virkelig noget, der kan mærkes for vores medlemmer. Jeg tror ikke, at du kan pege på mange områder, hvor man har fået løftet en rettighed så meget på én gang. Så det er vi rigtig godt tilfredse med, siger Simon Tøgern.

- Og så er det da skuffende, at vi kun har fået beskedne indrømmelser på, at flere - og ikke kun børnefamilier og seniorer - skulle have ret til at købe frihed for deres fritvalgskonto. Men vi er kommet et lille skridt videre, og vi vidste også godt, at det ville blive svært, fordi arbejdsgiverne ikke er meget for at give mulighed for ekstra frihed i en tid med højkonjunktur.

En cementering af fritvalgskontoen
For arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen, der er lektor og ph.d. ved Forskningscenter for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet, er der tale om et - måske endda lidt overraskende – markant løft af fritvalgskontoen.

- Resultatet er i hvert fald en klar cementering af fritvalgskontoens betydning. betydning. Medlemmerne har ønsket den større fleksibilitet, og med 7 % giver det noget større muligheder. Vi er fx ved at være i nærheden af, at man som senior kan betale sig til en 4-dages arbejdsuge, siger Nana Wesley Hansen.

- Men med den øgede fleksibilitet følger der selvfølgelig også et ansvar for den enkelte til i højere grad at forvalte planlægningen af sit arbejdsliv, fordi dine egne beslutninger kan få betydning på længere sigt.

Arbejdsmarkedsforskeren vil ikke afvise, at vi i de kommende år vil se løft i fritvalgskontoen.

- Men vi kommer temmelig sikkert også til at få en diskussion om, hvor meget der skal lægges i den til den enkeltes egen planlægning. Om man i højere grad skal bygge på de mere traditionelle kollektivt prægede løsninger, så dem, der har sværere ved fx selv at forvalte det, ikke sakker bagud på fx pensionsindbetalinger.

Læs mere på HK Privats OK-side (Linket er udløbet pr 18/5 2022)

Forhindrer ikke lokal lønforhandling
I det nye industriforlig er det blevet tilføjet, at stigninger i fritvalgskontoen naturligt medregnes i forbindelse med lokale lønforhandlinger. Sådan har det sådan set altid været, fastslår Simon Tøgern. Nu står det bare på skrift. Langt, langt de fleste HK Privat-medlemmer forhandler fortsat deres løn decentralt på de enkelte arbejdspladser. Og Nana Wesley Hansen ser ingen grund til at frygte, at det skulle blive anderledes med den her aftale.

- Selvfølgelig er fritvalgskontoen en del af arbejdsgiverens samlede lønomkostninger. Men der er mange parametre i de lokale lønforhandlinger. Hvad er den enkelte virksomheds råderum? Går det godt? Hvordan er efterspørgslen på den specifikke arbejdskraft, kompetencer og så videre. Alt det spiller ind, og det har ikke ændret sig, siger Nana Wesley Hansen.

- Med stigningen her kan man sige, at dem, som i forvejen havde svært ved at løfte deres løn, nu er sikret en lønstigning. Og dem, som i forvejen ville være i stand til at løfte deres løn ud fra alle de parametre, er jo sådan set fortsat i en god forhandlingssituation.

Sådan skal der stemmes

HK Privat har forhandlet 22 landsoverenskomster i dette forår. HK Privats sektorbestyrelse har godkendt dem og anbefaler at stemme Ja. Lige nu er overenskomsterne til afstemning hos medlemmerne. Der stemmes samlet om alle overenskomster på FH’s (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og DA’s (Dansk Arbejdsgiverforening) område, så man altså ender med enten et samlet ja eller et samlet nej.

Hvem skal stemme

HK Privat har omkring 1.000 overenskomster, men det er kun 21 landsoverenskomster og 6 virksomhedsoverenskomster, som er til urafstemning her ved OK20.

Her får du en liste over, hvilke overenskomster der er til urafstemning netop nu:

Tjek listen (Linket er udløbet pr 17/11 2021)