Det er ikke kun på landsplan, at arbejdsmarkedets parter får handlet hurtigt og lavet aftaler under coronakrisen. Også lokalt er der gode eksempler på, at det sker. I Fredericia Kommune har byrådet på baggrund af input fra både ledelse og ansatte således besluttet en række tiltag, som skal sikre, at kommunens 4000 ansatte kommer bedst muligt gennem coronakrisen og har et så godt arbejdsmiljø som muligt.

Blandt andet er der oprettet en sundhedsfaglig hotline, mulighed for psykologbistand og sikring af oplæring, hvis man som medarbejder flyttes til en anden funktion.

FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT ROSER LYDHØR LEDELSE

En af de centrale kræfter i samarbejdet er Helle Bang Andersen, der både er fællestillidsrepræsentant for kommunens cirka 370 HK’ere og arbejdsmiljørepræsentant. Hun fortæller, at ledelse og medarbejdere hurtigt fik indkaldt til et videomøde i hovedsamarbejdsudvalget (HMU), hvor hun er næstformand, for at tage hånd om coronakrisens konsekvenser for medarbejderne.

- Jeg oplever, at ledelsen er meget lydhør over for de forslag, vi kommer med, og gerne inddrager HMU i sammenhænge, der påvirker personalet. Det er dejligt, at byrådet tog godt imod vores forslag om en sundhedsfaglig hotline, hvor ledere og medarbejdere kan stille deres spørgsmål om smitte, tests, hygiejne med mere. Viden er nemlig den bedste måde at blive betrygget på, siger Helle Bang Andersen, der er ansat i Miljø og Teknik i Fredericia Kommune og selv arbejder hjemme for tiden. Så møder med de øvrige HK-tillidsrepræsentanter foregår også via video.

BORGMESTER SÆTTER PRIS PÅ SAMARBEJDET MED FAGFORENINGERNE

Fredericia Kommunes borgmester Jacob Bjerregaard (S) lægger da også stor vægt på samarbejdet med de faglige organisationer:

- I en svær tid som nu, er vores tætte samarbejde med vores faglige organisationer omkring udvikling af gode løsninger for vores medarbejdere utrolig vigtig, og det er et samarbejde, som vi har stor glæde af, understreger Jacob Bjerregaard.

PSYKOLOGBISTAND, SUNDHEDSFAGLIG HOTLINE OG INTERN JOBBANK

Hjælpepakken til Fredericia Kommunes ansatte indeholder:

  • En sundhedsfaglig hotline, hvor ledere og medarbejdere kan ringe ind med spørgsmål om smitten, hvilke faggrupper, der har mulighed for at blive testet, hygiejne mv.
  • Det psykiske arbejdsmiljø kan være udfordret, når man som medarbejder skal arbejde under en krise. Derfor etableres psykologbistand til de ansatte.
  • Der ydes særlig bistand til medarbejdere i akut krise, hvor der er brug for langvarige forløb.
  • Der oprettes en intern jobbank, hvor medarbejdere kan melde sig, hvis de har lyst og mulighed for at træde til på et andet område og hjælpe deres kolleger.
  • Fredericia kommune og de faglige organisationer har indgået et tæt samarbejde, der skal sikre, at kommunens medarbejdere oplæres, hvis de bliver bedt om at flytte funktion under corona-krisen.