En af dette års tre generelle lønstigninger faldt den 1. april 2020. Den er på 0,38 procent for ansatte i både kommuner og regioner.

Stigningen er aftalt ved overenskomstforliget i 2018 og lød egentlig på 0,4 procent, men af beregningstekniske grunde bliver resultatet en stigning på 0,38 procent. Det skyldes, at stigningen beregnes i forhold til lønniveauet ved OK18-periodens start.

Næste lønstigning er på 0,70 procent

Der var også en større generel lønstigning pr. 1. januar. Igen pr. 1. oktober 2020 stiger lønnen. Det er for sidste gang i OK18-perioden, og stigningen bliver på 0,70 procent plus/minus betydningen af reguleringsordningen, der regulerer dele af den offentlige lønudvikling i forhold til den private sektor.

De aktuelle lønoversigter kan ses her.