Godt 7,7 millioner kroner har HK MidtVest i 2019 hjulpet medlemmerne med at hente ud af Lønmodtagernes Garantifond. Fonden træder til og sikrer de ansattes løn, når en arbejdsgiver må dreje nøglen i en konkurs.

 

- Vi har desværre medlemmer, der oplever, at deres arbejdsgiver går konkurs, og dem er vi parate til at hjælpe, lyder det fra Marianne Køpke, afdelingsformand for HK MidtVest.

 

HK MidtVest hjælper blandt andet med at lave anmeldelsen til Lønmodtagernes Garantifond, gennemgår udbetalingerne fra LG for at sikre, at de er korrekte, og yder bistand ved eventuelle retssager. Endelig kan afdelingen hjælpe medlemmerne med lån i den tid, det varer, inden der sker udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond, så de stadig kan betale husleje med mere.

 

Hånd, der holder pengesedler

 

Af de godt 18 millioner kroner, afdelingen har hentet hjem i alle typer af sager - kommer de ca. 14 millioner kroner fra arbejdsgivere på det private arbejdsmarked - Privat og Handel - mens man på det offentlige område måtte betale godt 4 millioner kroner til medlemmerne.

 

Herudover er der i arbejdsskadesager blevet udbetalt omkring 2 millioner kroner til de midt- og vestjyske HK-medlemmer i 2019. Alt i alt blev der hentet godt 20 millioner kroner hjem i erstatninger i det forgangne år.

 

Erstatningerne i arbejdsskadesager er dels for fysiske ulykker på arbejdspladser - ulykker, der eksempelvis har ført til ødelagte rygge, skuldre, ankler, knæ, ben med mere - dels psykiske arbejdsskader som varige følger af alvorlig stress eller andet. De psykiske er dog stadig svære at få anerkendt som arbejdsskader - også selv om det er de sager, der efterhånden fylder mest.

 

- Både i Handel, Privat, Kommunal og Stat oplever de faglige medarbejdere i HK MidtVest, at mange medlemmer bliver sygemeldte på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø og/eller stress - ofte i længere tid - med store omkostninger til følge - både for det enkelte medlem personligt men også for arbejdsgiveren og samfundet, siger Marianne Køpke.

Artiklen er opdateret 31. marts 2020

Du får gode råd og faglig hjælp – når du er i job

Vi er eksperter i dine vilkår på jobbet – for hver arbejdsplads har sin egen kontaktperson og faglige medarbejder hos HK. Hun kender de unikke vilkår, som lige præcis jeres arbejdsplads har. Og så kender hun dit fag. Derfor er du garanteret kompetent og professionel rådgivning, uanset om det handler om løn, stress, arbejdsmiljø eller spørgsmål om overenskomst. Du er altid velkommen til at kontakte dine lokale afdeling for at få råd og vejledning.