- Jeg er ikke i tvivl om, at et velfærdssamfund som vores med en forholdsvis stor offentlig sektor og en aftalebestemt regulering af arbejdsmarkedet er den bedste forudsætning for, at vi kan håndtere denne helt ekstraordinære corona-situation. Sådan lyder det fra HK Kommunals formand, Lene Roed, i et større indlæg i netavisen Pio.

Evnen til at finde fælles løsninger har ifølge Lene Roed betydet, at politikerne i situationen har kunnet handle beslutsomt og i stor enighed. Hun fremhæver, at det på mindre end et døgn lykkedes for regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne at få forhandlet en trepartsaftale på plads om lønkompensation.

- Her har den danske model sikret, at samfundet kan holde hånden under lønmodtagerne i den private sektor, skriver formanden.

Fleksibilitet giver ressourcer til corona-opgaver

Særlig opmærksomhed retter Lene Roed mod en trepartsaftale, der omfatter de offentligt ansattes fleksibilitet.

Her har HK Kommunal sammen med 50 andre fagforeninger for offentligt ansatte aftalt med arbejdsgiverne i KL og i Danske Regioner, at medarbejderne kan udføre andre opgaver end normalt i kritiske funktioner.

- Det er en meget vidtgående aftale, der giver mulighed for, at medarbejdere flyttes til kritiske funktioner med henblik på at få de nødvendige ressourcer til at løse corona-opgaverne i sundhedssystemet. Men vi står også i en helt ekstraordinær situation, som ingen har erfaring med, lyder det fra Lene Roed.

Løfter i fællesskab

HK Kommunals formand peger på, at mange medlemmer har budt sig ind i forhold til nye akutte opgaver.

- Det har kæmpe betydning for, at vi kommer igennem krisen. I det hele taget fortjener de offentligt ansatte, der knokler for at hjælpe danskerne bedst muligt gennem krisen, stor anerkendelse, skriver formanden.

Hun afslutter sit indlæg med en appel om, at alle står sammen og finder fælles løsninger i denne tid:

- Tiden er ikke til splittelse. Tiden er til, at vi anerkender, at vi er hinandens forudsætninger. At vi løfter i flok. Så har vi de bedste forudsætninger for at komme godt igennem krisen og et stærkt fællesskab at bygge videre på efterfølgende.

Artiklen er opdateret 01. april 2020