Er du praktikant?

DL-F anbefaler dig at kontakte din skole ift. planlægning af især dit afsluttende projekt.

Der kan være vidt forskellige vilkår lige nu på arbejdspladserne og derfor er det vigtigt, at du sammen med din skolevejleder får taget individuelt stilling til, hvad der er af muligheder for dig ift. dit afsluttende projekt med henblik på at gå til eksamen til juni.

Forud for din snak med skolevejlederen, anbefaler DL-F, at du selvfølgelig også vender det med din vejleder på din arbejdsplads.

 

Husk praktikpladserne – også efter sommerferien

Er du vejleder/tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, opfordrer DL-F til, at I fortsætter jeres ansættelsesprocedurer for praktikanter i denne tid, i det omfang det overhovedet er praktisk muligt – eller alternativt får det prioriteret ind som en vigtig opgave, så snart I er tilbage til en normal hverdag.

Efter sommerferien vil der stå en ny gruppe af studerende, der er færdig med deres skoledel, og skal i praktik. Det er derfor vigtigt, at vi ikke taber et helt semester af studerende på gulvet, såfremt vi på arbejdspladserne i denne corona-tid sætter ansættelser på standby.

Derfor denne opfordring fra DL-F: husk nu at få jeres stillingsopslag gjort klar og sendt ud – og hold evt. jobsamtalerne via f.eks. Skype.

 

Tilbage til dagligdagen

Er jeres arbejdsplads ramt af enten hjemmearbejde eller hjemsendelse – herunder også jeres praktikanter – er DL-F’s anbefaling, at når arbejdspladserne begynder at åbne igen, at I prioriterer at få praktikanterne så hurtigt retur igen – selvfølgelig uden at arbejde alene! Har I som vejleder/tillidsrepræsentant ansættelsesmæssige spørgsmål om jeres praktikanter, så kontakt enten DL-F eller jeres lokale HK afdeling.