Trepartsaftalen har været på forhandlingsbordet igen, og nu er grænsen for, hvor meget lønkompensation en virksomhed kan få pr. medarbejder, hævet til fra 23.000 til 30.000 kr. pr. måned.
I særlige situationer giver trepartsaftalen mulighed for at indgå rammeaftaler om lønnedgang. Noget, som en del virksomheder har gjort brug af.

- Med den nye beløbsgrænse på 30.000 kr. har forudsætningerne ændret sig, og derfor bør de rammeaftaler, der er indgået om lønnedgang på den gamle trepartsaftale, genforhandles, siger Kim Jung Olsen, faglig chef i HK Privat.

I den gamle trepartsaftale fik virksomheden fuld lønkompensation på lønninger op til 30.666 kr. pr. måned.

Med den nye aftale er der fuld lønkompensation på lønninger op til 40.000 kr. pr. måned.

Lønkompensationen udgør stadig max. 75 % af lønudgiften.

Så på de virksomheder, hvor der er indgået disse aftaler, skal I anmode om at få genåbnet aftalerne, da virksomhederne nu kan få en større lønkompensation.

Såfremt der er spørgsmål om rammeaftaler om lønnedgang skal du kontakte din lokale HK-afdeling.

 

Eksempel på lønnedgang

En medarbejder går 3.000 kr. ned i løn fra 36.000 kr. til 33.000 kr.

Gammel ordning: Virksomheden skal betale differencen mellem 23.000* kr. og 33.000 kr. I alt 10.000 kr.
*maksimumstøtte

Ny ordning: Virksomheden skal betale differencen mellem 24.750 kr.* og 33.000 kr. I alt 8.250 kr.
*75 % af 33.000 kr.

Virksomheden vil altså få dækket en større del af lønudgiften i regneeksemplet med den nye aftale.

Hvis den indgåede aftale fastholdes, og virksomheden fortsat skal betale 10.000. kr. i forbindelse med lønnedgang, så skal lønnen ”kun” sættes ned til 34.250. kr. Hvilket giver en lønnedgang på 1.750 kr. i stedet for 3.000. kr.

Om rammeaftaler om lønnedgang
Forudsætningen for en aftale om lønnedgang er, at der er indgået en rammeaftale på den pågældende virksomhed med tillidsrepræsentanterne eller med de berørte grupper af medarbejdere på arbejdspladser, hvor der ikke valgt tillidsrepræsentanter.