Der er stille på Sygehus Sønderjyllands Afsnit for Børn og Unge i Aabenraa i disse dage. Ingen børn leger på gangene, der er ingen hospitalsklovne, og de indlagte børn må ikke hente mad selv, som de ellers plejer. Personale ser man heller ikke meget af. Cirka halvdelen af lægesekretærerne arbejder hjemmefra og dem, der møder op, ser hinanden mindre.

- Hele vejen igennem er personkontakten reduceret. Selv ledermøder mellem to etager foregår på video. Personalerummet har færre stole, så der kun kan være 10 derinde, siger en af HK'erne i afdelingen, ledende lægesekretær Betina Johannsen.

Morgenmøde på video

Alle sygehuse i Danmark har måttet finde nye metoder for at sikre behandlingen ikke bare nu, men især når antallet af syge topper. Når trykket bliver størst, skal beredskabet være på plads og i orden, så sundhedsvæsenet ikke bliver overvældet. Samtidig skal sygehusansatte beskytte sig selv og hinanden imod at blive smittet.

Når medarbejderne mødes fysisk, er det på afstand. Fra venstre er det Alena Hansen Letharius, Lajla M. Frederiksen, Tine Rosenvinge og Betina Johannsen

Mens halvdelen af lægesekretærgruppen er på sygehuset, arbejder resten hjemmefra eller afholder erstatningsfridag for weekendvagt. Det sædvanlige koordinerende tavlemøde bliver afholdt hver dag klokken 08.15 - med behørig afstand mellem deltagerne - og herefter sendes foto af tavlen til de, som arbejder hjemmefra, så de på denne måde kan se, hvordan dagens opgaver er fordelt.

- Vi er i den spæde start med at afholde videomøder også i sekretærgruppen, da det er vigtigt at huske på, at vi alle har forskellige læringsstrategier, og det kan være en stor udfordring at skulle modtage alle nye tiltag udelukkende per mail eller som vedlagt fil, siger Betina. 

Surrealistisk

Patienterne og deres forældre, hvor der kan være mistanke om infektion med Corona, møder ikke længere ved skranken for derefter at sidde i venterummet. Nu får man besked om at ringe, når man ankommer, og derefter sidde i kø i bilerne. Alle ankomster styres af en flowmaster, som er sygeplejerske iført fulde værnemidler. Flowmaster koordinerer med sekretærerne, som leverer navnelabels og registrerer i systemet. På den måde stiger effektiviteten, og der spares på de dyrebare værnemidler, som der risikerer at blive stor brug for senere. 

Smittekæden bliver angrebet allerede på p-pladsen, hvor patienterne skilles, og de coronamistænkte sendes igennem deres egen sluse

- Det er en surrealistisk situation, og jeg er benovet over medarbejdernes omstillingsparathed. De har ja-hatten på. Man er lynhurtigt gået med på de nye instrukser, og forældrene har også taget godt imod, fortæller Betina Johannsen.

ny metode hitter

Der er højest tre sekretærer i dagvagt og en aftenvagt til at dække akutmodtagelse for Børn og Unge, de tre sengeafsnit Børn og Unge, Barsel samt Neonatal og et ambulatorie. Ambulatoriet tager i disse tider kun subakutte patienter, og som noget nyt sker konsultationerne på telefon eller video i stedet for fysisk fremmøde.

Her holder Betina Johannsen videomøde med Anette Christensen, der bor i Sønderborg

- Mange læger synes, at det faktisk er en fin måde. De har opdaget, at den gode kontakt til patienten ikke går tabt, og i flere tilfælde kan den virtuelle kontakt godt erstatte det fysiske fremmøde. Vi får nu en sidegevinst i form af at blive endnu skarpere til at imødekomme regionens digitaliseringsstrategi, og dér, hvor lægen vurderer det fagligt forsvarligt, er det ofte også et kærkomment tiltag for forældrene, som slipper for transport- og eventuel ventetid. Altså tager vi allerede nu hul på denne fremtid, siger Betina Johannsen.

ALLE TAGER ANSVAR

Samtidig med de andre ændringer har afdelingen dramatisk udvidet sekretærdækningen til også at omfatte weekendvagter, hvilket er en stor understøttelse for både sygeplejersker og læger i afdelingen. Det har givet ro på børn- og ungefronten, kan Bettina Johannsen fortælle.

- Alle tager ansvar og på et ekstremt højt niveau. Det er dejligt at mærke det så tydeligt. Mange byder ind med undringer og forslag. Mennesker kan vænne sig til så meget, og vi har nu indøvet en rutine og alting kører. Det er imponerende, slutter hun.

Tavlen i afdelingen med de mange ændringer

HK'ere skaber big data til forskningen

- Det er lægesekretæren, der via korrekt registrering på tværs af sygehusene er med til at dokumentere, hvorvidt vi rammer den meget omtalte røde eller grønne kurve i forhold til sygehusenes kapacitet. Vi skaber big data i en situation, som ingen har befundet sig i tidligere. Som statsministeren sagde det: Vi arbejder i ukendt terræn, og det skal lægesekretæren være med til at kortlægge. Når vi som faggruppe påtager os opgaven med sikring af korrekt registrering, kan de danske data danne grundlag for både national og global viden om udbredelsen og ikke mindst behandling af coronavirus. Ligeledes er disse tal jo også med til at danne økonomisk grundlag for senere politiske beslutninger på sundhedsområdet.

Ledende lægesekretær Betina Johannsen, Sygehus Sønderjylland Aabenraa