• Min arbejdsgiver siger, jeg skal gå 30 % ned i løn, hvis jeg vil beholde mig job.
  • Jeg er blevet sendt med øjeblikkelig virkning uden løn til den 1. - min virksomhed siger, det er force majeure. Hvad gør jeg?
  • Min arbejdsplads er presset. Hvordan kan vi gøre brug af hjælpepakken?
  • Vi er ved at indgå en aftale om arbejdsfordeling, fordi der ikke er brug for alle mand. Hvad gør vi?
  • Jeg er blevet sat ned til halv tid uden varsel - kan min arbejdsplads det?

Den slags problematikker - og mange flere til - er blevet den barske hverdag for tusindvis af HK-medlemmer under coronakrisen, der derfor ringer til HK for at få hjælp og vejledning. 

Får du brug for hjælp henover påsken, sidder HK Privats faglige medarbejdere klar. HK’s telefoner er åbne i dag og i morgen mellem kl. 8 og 16, og du kan også ringe til HK Privats faglige team påskelørdag den 11. april mellem kl. 10-12. Telefonnummeret er 7011 4545. Du kan maile til os 24/7 på faglig-afdeling@hk.dk - Indbakken bliver tjekket flere gange om dagen, også i hele påsken.

- Vi har haft en storm af henvendelser fra ramte eller bekymrede medlemmer. Det er vores klare indtryk, at der er rigtigt mange virksomheder, der prøver at efterleve love, regler og overenskomster i kombination med de forskellige hjælpepakker. Men desværre kan vi også konstatere, at nogle arbejdsgivere er lige lovlig kreative, fortæller Simon Tøgern, formand for HK Privat.

Han hentyder til, at medarbejderne i HK’s lokalafdelinger alle som en har talt med medlemmer, der oplever, at deres arbejdspladser dikterer lønnedgang med øjeblikkelig virkning eller sender dem hjem uden klare aftaler om aflønning og arbejdstid. For at beskytte de berørte medlemmer nævner vi ingen navne på konkrete virksomheder i artiklen her.


Alle aftaler bør være midlertidige

Simon Tøgern er helt på det rene med, at meget store dele af erhvervslivet står i en meget vanskelig situation.

- Vi er naturligvis villige til at forhandle rimelige aftaler på plads med arbejdsgiverne i denne helt ekstraordinært ulykkelige periode. Der er da også mange gode eksempler på fornuftige og rimelige firmaer, der med udgangspunkt i hjælpepakkerne har forhandlet aftaler hjem med HK til fælles bedste for både virksomheden og medarbejderne.

Detaljerne i hjælpepakkerne og trepartsaftalerne kan du læse i vores meget omfattende guide om alle de nye tiltag og regler i vores meget omfattende guide ”Det betyder Corona for dit arbejdsliv” – den bliver opdaterede løbende, og du finder den her: www.hk.dk/corona

En del medlemmer er allerede blevet sat ned i løn - enten som diktat eller efter en forhandling. For i særlige situationer giver trepartsaftalen (mellem parterne på arbejdsmarkedet og regeringen) mulighed for at indgå rammeaftaler om lønnedgang. Noget, som en del virksomheder har gjort brug af.

Om lønnedgang siger Kim Jung Olsen, der er faglig chef for HK Privat:
- Vi anbefaler som udgangspunkt ikke vores medlemmer at acceptere lønnedgang. Tanken er selvfølgelig, at man så kan bevare jobs. Men det er blevet forsøgt under tidligere kriser, og vores erfaring er, at det meget, meget ofte ender i afskedigelser alligevel. Når det er sagt, så er vi helt med på den her ekstraordinære situation, og derfor er det vigtigt, at de aftaler, der bliver indgået, kun er midlertidige.

Genforhandl lønnedgangsaftaler, der blev lavet før 30. marts
Trepartsaftalen om lønkompensationen blev justeret den 30. marts, hvor beløbsgrænsen pr. medarbejder blev sat op til 30.000 kroner mod tidligere 23.000 kroner for funktionærer og 26.000 kroner for timelønnede.

- Arbejdsgiverne får nu et væsentligt større tilskud til lønudgifterne, og det bør påvirke de aftaler om lønnedgang, som er indgået inden d. 30. marts 2020. HK Privats klare anbefaling er, at de aftaler bliver åbnet og genforhandlet, fordi forudsætningerne har ændret sig, nu hvor arbejdsgiverne får en større del af lønudgifterne dækket, pointerer faglige chef i HK Privat Kim Jung Olsen.

Arbejdsfordeling bør kun være allersidste udvej
Aftaler om arbejdsfordeling bør også kun være midlertidige med en slutdato på, mener den faglige chef.

Arbejdsfordeling er, som navnet antyder, en aftale om, at medarbejdere deler det arbejde, der er, og får supplerende dagpenge for de timer, de ikke er på arbejde.

- Med den seneste justering af trepartsaftalen om større lønkompensation, er der åbnet op for en yderligere fleksibilitet og råderum for virksomhederne. Derfor bør arbejdsfordeling være den absolut sidste udvej, siger Kim Jung Olsen.

Kontakt HK, hvis der sker noget
Er der ikke sket noget på din arbejdsplads endnu, men forventer du, at det måske kommer noget efter påske eller ved månedens udgang, er der én ting, du skal vide:

- Tøv ikke et sekund med at ringe til os, hvis du eller I blevet præsenteret for krav om nedgang i løn eller arbejdstid. Det gælder selvfølgelig også, hvis du bliver afskediget, opfordrer HK Privats faglige chef, Kim Jung Olsen, der tilføjer:

- Bliver du bedt om at skrive under med det samme, så nøjes med at kvittere for modtagelsen og sig, at du bliver nødt til at vende den med fagforeningen først, inden du skriver under på vilkårene.