Næsten alle lægesekretærerne på Sygehus Sønderjyllands børneafsnit i Aabenraa arbejder hjemmefra, men de fleste i en kombination med vagter på sygehuset. På et givet tidspunkt er cirka halvdelen på hjemmearbejde, og det passer Louise Jørgensen rigtig fint.

- Jeg elsker hjemmearbejde. Jeg når mere på en hjemmearbejdsdag, fordi jeg ikke bliver forstyrret, og det er en langt mindre stressende hverdag. Jeg har ikke klokke hængende over hovedet og kan, ud fra de givne rammer, selv tilrettelægge arbejdet, fortæller en tilfreds Louise Jørgensen over telefonen.

Louise Jørgensen på job set fra børnehøjde. Foto: Hjalte, 5 år

Louise har cirka tre dage om ugen hjemme ved computeren og to dage på sygehuset, og hun forsøger at lægge hjemmevagterne, når kæresten har vagt. Han arbejder lange vagter og kan overtage Karoline og Hjalte på to og fem år, når han har fri, og hun skal møde ind.

- Det fungerer godt med jobbet på trods af, at børnene er hjemme. De nyder at se deres mor meget, og de nye rutiner var kørt ind på en dags tid, siger Louise.

ikke ensomt

Hun har taget det meste af sit registreringsarbejde med hjem og kan uden problemer skrive journalnotater, breve til patienterne, booke/ombooke patienter, lave statusattester, underretninger samt kode og registrere.

-Hvis jeg vågner tidligt, så kan jeg gå i gang for eksempel klokken 6.00 og få to timer af vejen inden normal mødetid. Det gør dagen lettere, og samtidigt er det, som haster mest, klar inden dagen begynder på sygehuset. Jeg synes ikke det er ensomt, for jeg møder ind to dage om ugen, og jeg har også mulighed for at møde mine kolleger online, ind i mellem facetimer vi i kaffepausen, slutter Louise Jørgensen.

Der er kun en enkelt lægesekretær, som ikke møder ind på sygehuset. Det skyldes, at hun har en kronisk sygdom og derfor skal beskyttes særligt mod coronavirus. Hun arbejder hjemme på fuld tid, oplyser ledende lægesekretær Betina Johannsen.