Vikingeskibsmuseet i Roskilde, tillidsrepræsentant Ivan Jakobsen

Hvordan påvirker coronakrisen virksomheden?
Lige nu har vi ingen indtægter, kun udgifter. 75 % af vores indtægter kommer normalt fra vores gæster via blandt andet billetsalg og salg i butik og café, men med statsministerens lukning af alle kulturinstitutioner er den jo fra den ene dag til den anden gået i nul. Støtte fra  
skib 

kommunen og en lille støtte fra staten udgør de resterende 25 %, og det er det, vi lige nu har at leve af, men det rækker desværre langt fra.

Vi har selvfølgelig fulgt gevaldigt med i de hjælpepakker, regeringen har præsenteret, men indtil videre har vi ikke kunnet gøre brug af dem, men med den længere nedlukningshorisont og ændring i hjælpepakkerne har museet nu valgt at aktivere brugen af dem.

Hvilke tiltag har Vikingeskibsmuseet taget som konsekvens af den manglende omsætning?
Størstedelen af de godt 100 medarbejdere på museet er sendt hjem helt eller delvist, og resten arbejder hjemmefra, ca. 30 af de fastansatte er HK’ere. Det er aftalt, at vi samtidig skal afvikle vores ferie.

Normalt benytter vi os af ca. 30 sæsonansatte til at klare spidsbelastningen i sommerperioden, men alle sæsonkontrakter er blevet afblæst. Det går ud over mange studerende, der kan tjene et tilskud til økonomien, men også få gode meritter med sig tilbage til deres studie som historikere, arkæologer og lignende.

Vores håndværkere og nogle bådbyggere er de eneste, der stadig møder ind og arbejder på museet, da de jo kan arbejde hver for sig.

Hvordan tror du, coronakrisen kommer til at påvirke jer i fremtiden?
Når vi forhåbentlig får yderligere udmeldinger om, hvordan vores område kan blive hjulpet, og Statsministeriet melder ud, hvordan åbningen af landet kommer til at foregå, har vi et billede af, hvordan fremtidige scenarier kommer til at se ud - og om de aftaler, vi nu har lavet, holder vand i forhold til virkeligheden.

Under alle omstændigheder har vi dog store problematikker forude. 70 % af vores besøgende er folk fra udlandet, så vi får et magert år, som sandsynligvis også vil koste på medarbejderstaben. Vi kan håbe på, at den store udlængsel med ture til Thailand og Florida hos danskerne og landene omkring os er dæmpet, og at de i stedet vil søge oplevelser herhjemme. I mit arbejder med marketing og kommunikation fokuserer jeg selv lige nu på at styrke vores nære marked. Jeg er blandt andet ved at lægge sidste hånd på at promovere en tv-serie, der bliver sendt på nordtysk tv NDR, som passer fint til dette. Men vi ved jo ikke, om folk er blevet så forskrækkede, at de pakker sig helt sammen derhjemme, eller om de har fået nok af at sidde hjemme og vil lidt ud. Vi må se, hvad der sker.

 

AGC Biologics, tillidsrepræsentant Kianoush K. Hansen


Hvordan har krisen påvirket jer?
Arbejdsmængden er ikke faldet, og vi kører produktionen, som vi plejer. Vi har fået at vide, at vi også starter med produktion af nye produkter, som vi har bestilt varer hjem til, så vi ikke kommer til at mangle. Som tillidsrepræsentant har jeg ikke hørt om bekymringer eller set negative tegn i krystalkuglen på besparelser og krise. Vi har fået lønforhøjelse og fik også vores bonus for 2019 udbetalt 1. april. Men selvfølgelig er vi ramt. Nogle kolleger kan ikke få passet deres
Ja 

børn eller har syge forældre, og mange arbejder hjemme, og det går ud over det sociale og besværliggør arbejdsgange, fordi vi skal sende papirer frem og tilbage. 

Hvilke tiltag har virksomheden været nødt til at tage som konsekvens af coronakrisen?
Vi har lavet toholdsskift, så folk møder på to forskellige tidspunkter enten kl. 6 eller kl. 14, så vi ikke er for mange samtidig i laboratorierne og på kontoret. Vores teamledere, kemikere og alle, som laver papirarbejde og ikke skal møde ind i laboratoriet, arbejder hjemmefra. Hver morgen ved ottetiden holder hele afdelingen videomøde og planlægger dagen. Det er faktisk rigtig smart. Desuden har virksomheden lavet en app, hvor alle informationer og politikker om situationen kommer ud, og hvor cheferne laver videoer med nyt til os. Når vi møder ind ved hoveddøren, skal vi sprittes af, måle vores egen temperatur og fortælle, om vi har symptomer. Hvis man har symptomer, er anbefalingen herfra, at man bliver hjemme, indtil man er symptomfri. Virksomheden har ansat en ekstra rengøringsassistent, der er sat afskærmning op i laboratoriet, så vi ikke kommer tæt på hinanden, og alle har fået en flaske håndsprit i lommen. I stedet for at spise sammen fra buffeten i kantinen, har de lavet madpakker, som vi spiser ved vores arbejdsplads.

Hvordan ser du på fremtiden?
Jeg hører ikke umiddelbart fra ledelsen, at vi er vanskeligheder økonomisk lige nu, som man hører om i medierne. Vi fortsætter med at ansætte, fordi vi mangler personale, så vi har lysene tændt, men jeg ved ikke, om det er for tidligt at sige noget om endnu. Men jeg håber, vi kommer tilbage til normalen igen, for det skal ikke fortsætte med skiftehold. Det giver en anden ro, men man savner lige at kunne snakke med hinanden og få sparring fra kolleger. Her er en helt anden stemning, og jeg tror, vi får psykiske efterfølger, når den her pressede og usikre situation er lagt bag os.

 

DSV - Global Transport & Logistic, tillidsrepræsentant Søren Braas Skytte

Hvordan har krisen påvirket jer?
I begyndelsen af coronakrisen fortsatte det egentlig som hidtil både herhjemme og i resten af EU, og der var den samme mængde gods, der skulle flyttes mellem landene i Europa og internt i Danmark. Men efterhånden som restriktionerne kom, og først Danmark og siden resten af EU's lande lukkede grænserne, er det klart, at det skabte udfordringer for transportfirmaer som vores. Dels blev det sværere og sværere
Soren 

for os at flytte godset frem og tilbage, dels har vi de sidste uger også oplevet faldende mængder af gods som konsekvens af restriktionerne. 

I år vil vi i april efter min vurdering have en nedgang i godsmængden med ca. 30-35 % på internationale markeder, som helt klart kommer til at give os nogle udfordringer med at holde hjulene i gang på en optimal måde set ud fra et økonomisk perspektiv.

Hvilke tiltag har virksomheden taget som konsekvens heraf?

Den vanskelige situation har medført, at der er blevet afskediget 14 medarbejdere og sendt 115 ansatte hjem via trepartsaftalen om lønkompensation. Jeg fik som tillidsrepræsentant selv valget, om jeg ville blive på arbejde eller hjemsendes. Jeg arbejder med forretningsudvikling, så de opgaver, jeg varetager i virksomheden, er ikke direkte relateret til den daglige drift. Derfor valgte jeg også at blive sendt hjem via hjælpepakken, så virksomheden kan spare mest muligt her i den periode, hvor omsætningen er langt under, hvad den plejer. Jeg passer selvfølgelig min rolle som tillidsrepræsentant, så godt som jeg nu kan herhjemme fra i stedet.

Hvordan tror du, coronakrisen kommer til at påvirke jer i fremtiden?
De næste måneder kommer til at afhænge meget af, hvor hurtigt Danmark og resten af Europa kommer i gang igen. Selv om vi herhjemme så småt begynder at åbne op efter påske, og det danske erhvervsliv kommer nogenlunde tilbage til almindelig gænge, så er vi meget afhængige af, hvad der sker rundt i Europa, specielt hvis industrien og erhvervslivet uden for Danmark stadig kører med nedsat kapacitet. Så vil de danske virksomheder få svært ved at afsætte deres eksportvarer, som helt sikkert vil give os udfordringer med at opretholde et normalt transflow og derfor også have stor indflydelse på, hvornår vi kan vende retur til normalt arbejde. Indtil videre er vi hjemsendt til 9. juni, men selvfølgelig med det forbehold, som ligger i aftalen om, at vi kan blive kaldt tilbage med en dags varsel.

Få svar på de mest stillede spørgsmål om Corona-virus og arbejdspladsen.