- Vi skal lige opfinde asfalten, før vi kører. Sådan lød det forleden fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om den gradvise genåbning af skoler og daginstitutioner i kølvandet på Corona-krisen.

Ministerens udtalelse afspejler, at blandt andre de kommunale skoler står med en kringlet og svær logistisk øvelse forud for og under den genåbning, der i disse dage rulles ud for eleverne i 0.-5. klasse.

Planlægning kalder på administrative kompetencer

Opgaven kalder i den grad på, at skolernes administrative kompetencer bliver bragt i spil. Det gælder for eksempel på Sundskolen i Nykøbing Falster, hvor 50-årige Lene Andersen som administrativ medarbejder er havnet i noget, der ligner orkanens øje.

- Jeg har sammen med skolens anden administrative medarbejder siddet med ved ledelsens møder, hvor vores ønsker i høj grad blevet imødekommet. Derudover har jeg som tillidsrepræsentant været med i andre dele af den omfattende planlægning, der kører på fuldt tryk, siger Lene Andersen.

Planlægningsarbejdet bærer for Lene Andersen og hendes administrative kolleger rundt omkring i landet i høj grad præg af, at regeringen har overladt det til de enkelte kommuner og skoler at finde ud af, hvordan genåbningen kan ske på en coronaforsvarlig måde.

På Sundskolen og andre af landets skoler betyder det, at det i høj grad er op til medarbejderne at finde på procedurer og retningslinjer for både personalets og elevernes adfærd. Det skal ske under samtidig hensyntagen til myndighedernes direktiver om, at der skal holdes afstand, vaskes hænder og undervises under åben himmel.

Savner anerkendelse fra politikerne

Når politikerne taler anerkendende om for eksempel lærernes og pædagogernes indsats i situationen, er det ifølge Lene Andersen helt på sin plads. Hun savner imidlertid, at man også påskønner indsatsen fra sin egen faggruppe.

- Det er som om, politikerne glemmer, at vi administrative spiller en helt central rolle ikke mindst i denne vanskelige planlægningsfase. Jeg vil gå så vidt som til at hævde, at vi i øjeblikket varetager en kritisk funktion, siger hun.

Afstand er nøgleord

I praksis har man på Lene Andersens arbejdsplads aftalt sig frem til, at i hvert fald det administrative personale møder efter et vagtskema, hvor man på forskudte tider arbejder henholdsvis hjemme og på skolen.

- Hovedfokus er på, at både elever og personale skal holde afstand. Det har også betydet, at vi har bedt om at få markeringsmærker med hold afstand-tekst på gulvet. Og så har jeg slået meget på, at kontoret ikke igen bliver samlingspunkt for en masse mennesker, lyder det fra Lene Andersen.

Hun peger på, at det på ingen måde nytter, at der som før står 10 mennesker med forskellige ærinder i en tæt kø for at komme til at blive serviceret.