Luise Korsgaard

Mens solen skinner over landet har 39-årige Luise Korsgaard fra Nykøbing Mors travlt med bøgerne. Ved siden af sit arbejde som sagsbehandler ved Gældsstyrelsen er hun nemlig midt i at lave sin eksamensopgave på efteruddannelsesholdet ”Analyse og metode”. For selvom corona-udbruddet forsøgte at spænde ben for holdet, lykkedes det ikke. Viborg-holdet gik online. 
”Det er gået over al forventning at gå fra fysisk til online undervisning, og der har kun været ekstremt få udfordringer og kun den første gang. Derefter har det bare kørt glat. Det er mega fedt, at vi kan gøre det og gennemføre i stedet for at aflyse eller udsætte,” siger Luise Korsgaard, der er mor til tre børn, der ligesom hende er hjemme i denne tid.

Hun har taget flere fag som efter-videreuddannelse gennem de sidste år og er slet ikke færdig endnu.
”Jo mere uddannelse man har, jo mere har man i sin rygsæk og kan byde på som medarbejder. Jeg udvikler mig meget med det og får andre udfordringer, så jeg ikke går i stå. Man kan ikke uddanne sig for meget,” smiler hun.

Tilskud på 10.000 kr.

Trods højkonjunktur er der over de seneste år flere, som videreuddanner sig på akademiniveau. I 2013 fik videre- og efteruddannelsesområdet tilført den såkaldte VEU-milliard. Den har givet nedsat deltagerbetaling på en række tekniske og merkantile akademiuddannelser.  Det sker blandt andet via omstillingsfonden, hvor faglærte og ufaglærte kan få 10.000 kr. i støtte om året til efter-videreuddannelse. 

En af dem, der får tilskud for i år, er Luise Korsgaard, der er uddannet på kontor.
”Dette modul er dækket af omstillingsfonden. Det er rigtig fint at kunne få støtte med midlerne, og det betyder forhåbentlig, at flere kan komme afsted, og at uddannelsesposen med penge rækker lidt længere,” siger Luise Korsgaard.

I 2019 blev der udbetalt 62,2 mio. kr. i støtte via omstillingsfonden til videreuddannelse, og de 51,2 mio. kr. gik til akademiuddannelserne alene. 
”Flere kompetencefonde fx HK’s dækker uddannelse til hjemsendte medarbejdere. Dertil kommer midler fra omstillingsfonden, så alt i alt kan man som faglært få gratis onlineuddannelse, mens man er hjemsendt, og det tror jeg, flere vil benytte sig af, når de lige har fundet sig nogenlunde tilrette i situationen med at være hjemme,” fortæller Birgitte Bjærge fra Erhvervsakademi Dania. 

Ikke færdig endnu

Og selvom der under efteruddannelsen går tid med lektier og opgaveskrivning, er det ifølge Luise Korsgaard det hele værd. 
”Jeg vil opfordre andre til at tage efteruddannelse, hvis de har samme ønske som jeg om at udvikle sig og ikke gå i stå. Det kan godt være svært med det første fag at komme tilbage i skole igen, men det bliver hurtigt nemmere,” forklarer den 39-årige morsingbo.
 
Luise Korsgaard vil tage hele akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, og efter planen bliver hun færdig i efteråret 2021. Til den tid har hun læst på deltid i tre år. Men Luise er ikke færdig.
”Jeg har snakket med min leder om at fortsætte på diplomuddannelse, så nu må vi se, hvad tiden bringer. Men først skal jeg have opgaven færdig til aflevering, så jeg kan komme til virtuel eksamen og afslutte inden påskeferien,” slutter hun. 

Flere lokale uddannelsesinstitutioner har allerede online-efteruddannelseshold klar, også Erhvervsakademi Dania.

Her kan du komme på efteruddannelse online:
Flere af landsdelens uddannelsesinstitutioner er klar med interessante online-tilbud. Find alt fra korte kurser  til længere uddannelsesforløb på akademi- eller diplomniveau. 
voksenuddannelse.dk giver overblik