Hvordan er offentligt ansatte stillet, hvis de bliver smittet med corona på jobbet og får varige skader – eller i værste fald dør? Det spørgsmål beder HK Kommunal sammen med en række faglige organisationer nu om en afklaring på. Organisationerne har henvendt sig til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som er den myndighed, der træffer afgørelser efter arbejdsskadeloven.

- Det er vores opfattelse, at det for de mange berørte faggrupper er vigtigt at få en helt klar udmelding på, i hvilke situationer de kan forvente at være omfattet af lov om arbejdsskadesikring, skriver organisationerne i henvendelsen.

Urimelige regler

Baggrunden for henvendelsen er nye retningslinjer, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har offentliggjort. Heri står, at man skal kunne sandsynliggøre, at personen har været konkret udsat for smitte på arbejdet eller udsat for en særlig risiko på jobbet, hvis smitte med corona skal kunne anerkendes som arbejdsskade.

Formanden for HK kommunal Lene Roed fremhæver, at disse retningslinjer er problematiske.

- Det er helt urimeligt, at personalet pålægges en så stor bevisbyrde. Retningslinjerne skaber utryghed for, hvad der kan ske, hvis man rammes og mister erhvervsevnen. Der bør være klare linjer for alle de ansatte, som yder en kæmpe indsats i denne tid, og som bliver udsat for smitte på jobbet, siger Lene Roed.

Ret til erstatning

Blandt HK kommunals medlemmer tager lægesekretærer eksempelvis imod patienter på hospitalerne, skolesekretærer har en central rolle i åbningen af skolerne og tandklinikassistenter arbejder med akutte ting på klinikkerne, men hjælper også med hygiejne i institutionerne.

- Det er vigtigt, at alle, der ikke har anden mulighed end at udsætte sig selv for smittefare på arbejdet, bliver sikret en ret til erstatning, siger Lene Roed.

Dagbladet Information har spurgt Peter Hummelgaard om en kommentar:

- Jeg har bedt mine embedsmænd om, at der nu udsendes en vejledning, som skal gøre det mere klart, hvordan man som medarbejder, herunder sundhedspersonale, i disse tider er omfattet af arbejdsskadesikringsreglerne, hvis man bliver smittet med coronavirus, siger ministeren til avisen.

Du får gode råd og faglig hjælp – når du er i job

Vi er eksperter i dine vilkår på jobbet – for hver arbejdsplads har sin egen kontaktperson og faglige medarbejder hos HK. Hun kender de unikke vilkår, som lige præcis jeres arbejdsplads har. Og så kender hun dit fag. Derfor er du garanteret kompetent og professionel rådgivning, uanset om det handler om løn, stress, arbejdsmiljø eller spørgsmål om overenskomst. Du er altid velkommen til at kontakte dine lokale afdeling for at få råd og vejledning.