Alt handler om Corona i denne tid, der er kommet hjælpepakker til erhvervslivet, en trepartsaftale på det private område er kommet til verden, og på det offentlige område fik man en tidsbegrænset aftale på plads om afvikling af ferie og sådan kunne man blive ved. Det var lige før at OK20 afstemningen på det private område druknede i mængden af mindre gode nyheder.

Afstemningens periode løb fra den 25. marts til den 15. april kl. 23.59(elektronisk afstemning) og alle medlemmer på enten Industriens Funktionæroverenskomst DIO I eller på Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og service med DIO II kunne stemme. De 9 vigtigste hovedpunkter var:

  • Fritvalgskontoen stiger fra 4% til 7%
  • Mere frihed i fritvalgskontoen
  • 3 ugers ekstra forældreorlov med fuld løn
  • 5 ugers efteruddannelse med løn efter opsigelse med fuld løn
  • Aftalt uddannelse fortsættersom ordning
  • Elever og KVU-studerende får mere i løn
  • Elever får pension, fra de fylder 18 år
  • Mere ligestilling til arbejdsmiljørepræsentanter
  • Grøn omstilling på arbejdspladsen

Der var i alt 565 medlemmer fra HK Trafik & Jernbane der havde muligheden for at afgive sin stemme og det var der 445 der gjorde brug af.

I alt var det så 78,7% af HK Trafik & Jernbanes medlemmer der stemte og stemmerne fordelte sig med 73,6 % på JA og kun 5,1% på NEJ –– så stort TAK for det.

Alle vores medlemmer som ikke havde afgivet deres stemme den 25.marts, fik mail,sms samt et personligt opkald fra Trafik & Jernbanes sekretariat.

Afstemningen var tilrettelagt på den måde, at det var den enkelte tillidsrepræsentant på den enkelte arbejdsplads, som skulle ud og møde medlemmerne i øjenhøjde, og minde dem om at anvende deres stemmeret, herunder oplyse om de gode elementer som overenskomsten gav, ”nemlig en overenskomst for alle og til alle”, uanset hvor i arbejdslivet medlemmet befandt sig.

Efterhånden som vores virksomheder hjemsendte vores medlemmer stod det ret hurtigt klart, at det ville være svært for den enkelte TR at nå ud til det enkelte medlem i denne omgang.

Sekretariatet tog sig derfor af opgaven med at kontakte medlemmerne, med det formål at få flest mulige til at afgive deres stemme.

Det blev ud over snak om OK også til samtaler om andre emner.

Der var mange rosende ord til alle tillidsrepræsentanterne fra mange medlemmer, som er superglade for den store daglige arbejdsindsats tillidsrepræsentanterne udfører, selvom mulighederne for dette ikke altid er gode. Der udtrykkes stor anerkendelse for det faglige arbejde, flere fortalte f.eks. ”uden min tillidsrepræsentant  var jeg ikke på arbejdspladsen i dag”, ”min  tillidsrepræsentant  hjalp mig tilbage på arbejdspladsen efter en sygemelding med stress, det var ikke virksomhedens fortjeneste”, ”min tillidsrepræsentant  er guld værd og kæmper vores fælles sag”, ”min leder ved ingenting, men min tillidsrepræsentant hjælper ham, så samarbejdet bliver godt” og ”min tillidsrepræsentant er mit filter og oversætter ledelsens akademiske sprog til nutidigt dansk”, bare for at nævne nogle.

For sekretariatet har det været en fornøjelse at have kontakt med medlemmerne, herunder at kunne forklare hvad overenskomsten betyder, og besvare de spørgsmål som det enkelte medlem måtte have, som kunne være alt muligt mellem himmel og jord. Det betød også at nogle gange varede telefonsamtale 1 minut og andre gange 10 – 15 minutter fordi der nu lige var et tillægsspørgsmål eller to, så det var en god oplevelse.

Det var det generelle indtryk, at medlemmerne glade for at blive ringet op.

Nu skal det jo heller ikke virke alt for rosenrødt, og der er selvfølgelig også et par torne i buketten af roser. Den ene torn omhandler at vi har haft en del medlemmer – i størrelsesordenen 30 – 40 medlemmer – som ikke har opgivet deres telefonnummer, hvilket gør det lidt svært at kontakte dem telefonisk, så her er der en lille oprydningsopgave efter Corona tiden, med at få ajourført medlemslisten med korrekt mobil og e-mail oplysninger.

”HK Trafik & Jernbane havde den højeste stemmeprocent i HK og det er vi rigtig stolte af.

En høj stemmeprocent viser at der er opbakning til fagforeningen og det er uanset om det er et JA, eller et NEJ, som X blev sat ved. Nej stemmerne er også et vigtigt signal til vores forhandlere.

Vi havde også i 2017 en stor stemmeprocent og det betyder at når vores forhandlere går til forhandling om en ny overenskomst, så har de traditionelt et meget stærkt mandat med sig og det har stor betydning” udtaler Formand for Trafik & Jernbane Dennis A Jørgensen.

Vi kan desværre på grund af de nuværende forhold, ikke komme ud og holde de planlagte møder med medlemmerne om de resultater OK 20 betyder for medlemmerne på den enkelte arbejdsplads, men der kigges på en løsning på dette.