HK Handels og Privats nordjyske medlemmer stemte bragende ja til overenskomsterne  - og med historisk høje stemmeprocenter

 

HK Handels og HK Privats medlemmer i Nordjylland lyttede virkelig til sektorernes budskab” Stem og bestem”. Medlemmerne stemte ja til overenskomsterne med en historisk høj stemmedeltagelse. Og da arbejdsgiverne også stemte ja, er medlemmerne nu sikret en række forbedringer over de næste tre år, blandt andet forbedring af fritvalgskontoen og 3 ugers ekstra forældreorlov med fuld løn til far.

 

De to nordjyske sektorformænd for Handel, Kate Ziegler, og Privat, Kirsten Estrup Madsen, er meget glade for resultatet. Det er som følger, opdelt mellem sektorerne.

 

HK Privat Nordjylland: 68,5 % stemte om overenskomsterne.  92,25 % stemte ja, mens 7,75 % stemte nej.

 

HK Handel Nordjylland: 64,48% stemte om overenskomsterne. 93,32 % stemte ja, mens 6,68 % stemte nej.

 

For at illustrere den meget større interesse denne gang, så var f.eks. HK Privats landsdækkende stemmeprocent ved tidligere overenskomster betydeligt lavere. I 2012 var den 33,8 %. I 2014 var den 50,8 %. I 2017 var den 54,2 %.

 

Det samme gælder i HK Handel, hvor de landsdækkende stemmeprocenter ved overenskomsterne i 2012, 2014 og 2017 lå på henholdsvis 21,3 %, 13,0 % og 40,1 %.

 

Målet i 2020 i begge sektorer var, at 55 % skulle afgive deres stemme, og det tal blev altså langt overgået.

 

KIRSTEN ESTRUP MADSEN, Formand for HK privat Nordjylland, siger:

 

- Jeg vil rette en stor tak til tillidsrepræsentanterne, som har involveret deres kolleger i overenskomsterne, og hvad de betyder for medlemmernes arbejdsliv.

 

- Jeg er virkelig tilfreds med det historisk høje urafstemningsresultat. Det viser, at vi har engagerede medlemmer, som involverer sig i deres arbejdsliv. Det viser også, at medlemmerne bakker op om overenskomstsystemet. Tusind tak for det.

 

- Den vildt høje ja-andel viser også, at vores medlemmer bakker op om resultaterne af forhandlingerne. Medlemmerne svarede sidste år på, hvad der betød mest for dem i deres arbejdsliv. ”Indflydelse på eget arbejdsliv” var en topscorer, og det førte til kravet om dobbelt op på fritvalgskontoen. Vi fik næsten kravet opfyldt; fritvalgskontoen stiger fra 4% til 7% i perioden.

 

- Resultatet giver politiske ”muskler” frem til næste overenskomstforhandling om 3 år.

 

- Tandklinikassistenterne fik ikke fornyet deres overenskomst som resten af det private arbejdsmarked, da tandlægerne med stort flertal stemte nej til Tandlægeforeningens overenskomst med HK. Men tandklinikassistenter: I er ikke glemt i denne glæde over det høje afstemningsresultat. Vi kæmper naturligvis fortsat for, at I får fornyet jeres OK som resten af arbejdsmarkedet.

 

 

kAte Ziegler, formand for HK Handel Nordjylland, siger:

 

- En stor del af HK Handel Nordjyllands medlemmer har netop haft mulighed for at stemme om den overenskomst, som kommer til at gælde de næste 3 år. Det er fantastisk, at 64,48% af de nordjyske medlemmer har været inde og bruge deres demokratiske ret. Det er et historisk resultat. Aldrig før har HK Handel haft så flot en stemmeprocent.

 

- Vi skylder vores mange aktive tillidsrepræsentanter en stor tak for det kæmpe arbejde, de har gjort, for at få deres kollegaer til at stemme. I tid med coronakrise og mange nedlukkede virksomheder har det ikke været en let opgave, men de har gjort det, og de har gjort det godt.

 

- I HK Handel har flere arbejdspladser præsteret at opnå 100% deltagelse i afstemningen. Det er rigtig flot, og det vil vi selvfølgelig præmiere dem for, når vi igen kan komme ud på arbejdspladserne.

 

- Udover den flotte stemmeprocent er det jo også dejligt, at der har været så stor opbakning til det resultat, vi har forhandlet hjem. Jeg har naturligvis stor respekt for de, som har valgt at stemme nej til resultatet, men når man, som jeg, selv været med til forhandlingerne, er det dejligt, at næsten 94% af HK Handel Nordjyllands medlemmer har stemt ja.