Lad os lige slå noget fast. På næsten alle arbejdspladser skal arbejdsgiveren sammen med de ansatte vurdere risikoen for, at medarbejderne kan blive udsat for smitte med coronavirus. Ud fra det skal arbejdsgiveren sætte tiltag i værk, der forebygger risikoen. Det er en del af arbejdsgiveransvaret samt af APV-arbejdet og derfor et lovkrav. 

Sådan forebygger man smitte på arbejdet 

Du kan finde Arbejdstilsynets vejledning i, hvordan man kan forebygge smitte på kontorarbejdspladser, og hvilke konkrete tiltag arbejdsgiveren kan iværksætte her: 

Arbejdstilsynets vejledning (Linket er udløbet pr 20/4 2022)

Læs også Arbejdstilsynets spørgsmål og svar (Link er udløbet pr 17/11 2020) 


Husk det gode arbejdsmiljø

Det er vigtigt, at man både sikre en lav smitterisiko, og et godt arbejdsmiljø. Rigtig mange vil opleve, at der kommer et ekstra arbejdspres, fordi flere opgaver er blevet udskudt, imens vi har arbejdet derhjemme eller man måske får en række nye opgaver. Derfor er det vigtigt, at opstarten også sker med fokus på arbejdsmiljøet og forebyggelse af stress. 
Der skal laves en konkret skriftlig plan, inden man starter på arbejde igen. Planen skal udarbejdes i samarbejde med de ansatte, de tillidsvalgte på arbejdspladsen og ledelsen. Det er vigtigt, at I følger op på, om planen fungerer og ændrer den efter behov undervejs. 

Spørgsmål ansatte, tillidsvalgte og ledelse skal besvare sammen

Disse spørgsmål kan bruges som udgangspunkt til at formulere en plan for en god genopstart. 

 • Hvilke opgaver skal du og dine kollegaer prioritere i den kommende tid?  
 • Er der kollegaer, som særligt skal beskyttes?
 • Hvordan gør man det helt konkret? 
 • Hvor kan du og dine kollegaer få hjælp til arbejdsopgaver, hvis det brænder på?
 • Hvordan skal du og dine kollegaer samarbejde i den kommende tid?
 • Behøver du og dine kollegaer noget ekstra for at starte op igen (fx. ny viden)
 • Spørg ind til, hvad du skal være opmærksom på og kom selv med forslag


Det kan du som ansat selv gøre

 • Husk at starte stille og roligt op over et par dage
 • Start så vidt muligt med konkrete og overskuelige opgaver 
 • Accepter, at der er andre opgaver end dem, du og sine kollegaer plejer at have
 • Vær ærlig om, hvordan det går
 • Vis, at du er glad for at se dine kollegaer igen 
 • Vær forstående og hold dig til den fælles plan – også selv om den betyder, at du og dine kollegaer har ændrede opgaver eller arbejdsgange 
 • Bed selv om hjælp og hjælp dine kollegaer, når der er behov
 • Undgå at arbejde længere eller hurtigere i en længere periode, hvis arbejdspresset er stort. Aftal med ledelsen hvilke opgaver du skal prioritere og til hvilken kvalitet 
 • Prøv at lægge et møde eller lign. udendørs, hvis det kan lade sig gøre
 • Hold fælles pauser så det kollegiale fællesskab boostes, men evt. i ’holdskift’ og i god afstand