Mange børnefamilier er under pres i forbindelse med genåbningen af Danmark, fordi der er stor opmærksomhed på, at børn med - også milde - symptomer på sygdom ikke må komme i institution i denne tid.

Forældrene bliver bedt om at holde børnene hjemme to døgn efter, at der har været symptomer. Det kan eksempelvis være hoste, feber eller ondt i halsen.

Medlemmer har henvendt sig

HK Kommunal har fået en del henvendelser fra medlemmer, der er kommet i klemme i forhold til børnepasningen, og formand Lene Roed siger, at det er helt afgørende, at der findes løsninger for dem.

- Det er yderst fornuftigt med skærpede regler for sygdom i daginstitutionerne i disse tider, men det må og skal modsvares af fleksibilitet hos arbejdsgiverne. For hvad skal børnefamilierne ellers stille op, når hverken bedsteforældre eller andre kan passe børnene. Det er jo en helt umulig situation at blive stillet i, siger Lene Roed.

Opfordrer arbejdsgiverne til fleksibilitet

Formanden opfordrer arbejdsgiverne til at vise vilje til at finde konkrete løsninger for de børnefamilier, der står med udfordringerne.

- Vi har et fælles problem, og indtil vi forhåbentlig kan finde nogle generelle løsninger på arbejdsmarkedet, opfordrer vi arbejdsgiverne til at udvise den allerstørste grad af fleksibilitet, siger formanden.

Fælles løsning er bedst

Problemstillingen er gældende for alle landets børnefamilier, uanset om forældrene er offentligt ansatte eller privat ansatte, og udfordringerne drøftes bl.a. i Fagbevægelsens Hovedorganisation med henblik på at finde fælles løsninger på arbejdsmarkedet.

- Men indtil da håber jeg, at arbejdsgiverne i kommuner og regioner bidrager til gode og smidige lokale løsninger for de ansatte, siger Lene Roed.