Regering og sundhedsmyndigheder har nu givet lov til, at den kommunale tandpleje kan starte og gradvis øge sine aktiviteter.

Det startskud har mange klinikassistenter ventet på, men der er dog klare bekymringer i forhold til sikkerheden, fortæller Malene Løvbjerg, klinikassistent i Nyborg Tandpleje og repræsentant for tandklinikassistenter i HK Kommunal.

- Det bliver dejligt at komme i gang igen, men vi skal virkelig være opmærksomme på sikkerheden og sørge for ikke at gå på kompromis med den – af bar glæde over at være i gang igen.

Der mangler værnemidler

Det konkrete problem, hun sigter, til er manglen på værnemidler, fx mundbind, visirer, engangskitler og handsker.

- Jeg hører fra mine kolleger, at der er problemer med at få nok værnemidler til klinikkerne også fordi man nogle steder har prioriteret, at hjemmeplejen havde nok, og jeg har hørt, at man nogle steder har opfordret os til at genbruge engangskitlerne. Men det går simpelthen ikke, så jeg vil gerne opfordre tandklinikassistenter til at have stor fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø.

Den bekymring tager HK Kommunal og arbejdsmiljøkonsulent Karen Brøndsholm meget alvorligt.

- Vi følger situationen tæt herfra, for der er ingen tvivl om, at medlemmernes sikkerhed har højeste prioritet og ikke skal sættes over styr, fordi der mangler beskyttelse og værnemidler, understreger Karen Brøndsholm.

Vejledninger fra SST og ATO

Sundhedsstyrelsen har udsendt retningslinjer for opstart i tandplejen, og der lyder nogle af hovedpunkterne: ”Ikke for mange i venteværelset - 2 m mellem hver. Ikke tørlægge med luft, men med vat og sug. Boremaskine med vand kun hvor strengt nødvendigt, og kittel er påkrævet. Ingen indsatser til grupper. Tandrensning må kun ske med manuelt håndholdt instrument (ikke ultralyd) og generelt færre patienter, evt. udvidet telefontid, da alle aftaler visiteres her igennem. Ingen booking online.”

For de medarbejdere, som lider af lungesygdomme eller andre kroniske lidelser, henviser Malene Løvbjerg til en vejledning fra ATO.

8 anbefalinger fra HK

Som en støtte til tandklinikassistenterne har HK Kommunals arbejdsmiljøkonsulent Karen Brøndsholm udarbejdet følgende råd og anbefalinger:

  • At ledelsen har ansvaret for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og dermed er det også deres opgave at forebygge smitterisikoen hos patienter og ansatte.
  • At Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal være kendt af hele personalegruppen og skal følges nøje.
  • At ingen skal gå på kompromis med sikkerheden, og at de ansatte straks kontakter deres leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant, hvis de bliver utrygge ved arbejdsforholdene. 
  • At der udarbejdes en procedure på den enkelte klinik, så Sundhedsstyrelsens krav overholdes, og de ansatte inddrages med deres faglige viden.        
  • At de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) overholdes og de nødvendige værnemidler er til rådighed.At de ansatte får instruktion og oplæring af nye procedure og arbejdsformer.
  • At arbejdet tilrettelægges, så der er den nødvendige tid til rådighed til at overholde procedurerne.
  • At der sker en løbende opfølgning og dialog i arbejdsmiljøgruppen. 
  • At arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanten eller HK-afdelingen straks kontaktes, hvis der opstår situationer, som ikke kan løses på arbejdspladsen.