Selvom du tager alle dine forholdsregler, så er der stadig en risiko for, at du kan blive smittet med corona, mens du passer dit arbejde.


Derfor har HK kæmpet for, at hvis du bliver smittet med corona, kan det blive anerkendt som en arbejdsskade. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har nu oplyst, at det er muligt at få anerkendt COVID-19 som en arbejdsskade.

Hvornår er det en arbejdsskade?

Det er en konkret vurdering fra person til person, om COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade.

For at det kan blive anerkendt som en arbejdsskade, skal det blandt andet kunne sandsynliggøres, at du har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med dit arbejde, eller at du har været udsat for smitterisiko i forbindelse med dit arbejde.

 

Muligheden for anerkendelse af corona som arbejdsskade er ikke kun begrænset til enkle faggrupper, men til dig, som er på arbejdspladsen. Det vigtigste er, at du kan sandsynliggøre sammenhængen mellem en påvirkning på arbejdet og smitte med COVID-19, samt at arbejdsskadelovens øvrige krav er opfyldt.

 

En sandsynliggørelse af sammenhængen kan blandt andet være:

  • Hvis du er på en arbejdsplads med mange kunder
  • Myndighedernes anvisninger ikke altid bliver overholdt på arbejdspladsen
  • Du i dit arbejde ikke kan undgå fysisk kontakt

Hvad skal du gøre, hvis du har eller får corona?

Vi ved endnu ikke, hvilke konsekvenser en smitning af corona kan have på længere sigt. Derfor arbejder HK også for, at så mange som muligt kan få anerkendt sygdommen corona som en arbejdsskade, dette gælder både, hvis du har været syg i en længere eller kortere periode.

Skulle du have haft, eller hvis du oplever at få corona, og kan det sandsynliggøres at du er fået det grundet dit arbejde, bør sygdommen anmeldes af egen læge til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Er du i tvivl om hvad du skal gøre, hvis du får corona, kan du altid kontakte HK på 7011 45 45. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan læse vejledningen til hvordan arbejdsskadesager ift. COVID-19 vurderes her