Det betyder, at skadelidte, som har fået afslag på at få tillagt mistet efterlønspræmie til årslønnen med den begrundelse, at de ikke havde påbegyndt optjeningen af efterlønspræmie på skadestidspunktet, vil kunne anmode om at få deres sag genoptaget.

Anmodningen om genoptagelse skal rettes til den myndighed (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen), der har truffet den seneste afgørelse om årsløn. Det samme gælder for de skadelidte, der mener, at de har mistet efterlønspræmie som følge af en arbejdsskade, men hvor der ikke blev taget stilling til dette forhold ved afgørelsen om årsløn. Ankestyrelsen oplyser, at de ikke selv kan finde de relevante sager frem. 

Se mere om din sag kan genoptages og hvem der er omfattet på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside her.

Se Ankestyrelsens principafgørelse her. 

Har du fået hjælp til din arbejdsskadesag i HK, er du velkommen til at kontakte din lokale HK-afdeling for råd og vejledning.

Find din HK-afdeling