Tirsdag morgen har HK HANDEL officielt afleveret en klage til EU-Kommission. Efter mange års kritik af ordningen håber fagforeningen på, at EU kan sætte en stopper for den danske virksomhedspraktikordning, der misbruges af især de store detailgiganter i Danmark, lyder det fra Per Tønnesen, formand i HK HANDEL.


- Denne ordning er os bekendt ikke er blevet godkendt af EU. Det er sådan, at hver fjerde, der er i virksomhedspraktik, kommer i praktik i detailhandlen, og vi ved, at det stort set ikke medfører nogle former for ordinær beskæftigelse. Det her har altså ikke noget med beskæftigelsesfremme at gøre. Det her er rendyrket statsstøtte til virksomheder, der i øvrigt giver overskud i milliardklassen, siger han.

I HK HANDEL betragtes ordningen som skjult statsstøtte, og derfor rettes der nu anklage mod den danske stat i EU-Kommissionen. For den type statsstøtte er i strid med EU-regler, mener HK HANDEL.

- Vi har i årevis arbejdet for at begrænse anvendelsen af virksomhedspraktik i dagligvarehandlen. Vi har haft møder med beskæftigelsesministre og beskæftigelsesudvalg i flere forskellige regeringer. Vi har i det hele taget mødtes med alle de interessenter, der er på det her område uden, at det har medført reelle ændringer af ordningen, således at den kan medføre mere ordinær beskæftigelse, siger Per Tønnesen.

Et problem der kan forstærkes af corona

I HK HANDEL frygter man, at den nye virkelighed med coronavirus, ustabilitet på arbejdsmarkedet og mange nye ledige kan få virksomheder til i endnu højere grad gøre brug af virksomhedspraktikordningen i stedet for ordinær beskæftigelse.

- Vi får fortsat henvendelser fra tillidsrepræsentanter i hele landet om udfordringer vedr. brug af virksomhedspraktik. De oplever, at virksompraktikanter i større og større omfang går ind og overtager opgaver, som ellers udføres af deres kollegaer, der er ansat på ordinære vilkår, forklarer Per Tønnesen.

For virksomhederne giver virksomhedspraktik en mulighed for at gratis, eller uden forpligtelser, ansætte ledige.

- Der er en meget lav beskæftigelseseffekt af virksomhedspraktik. I stedet oplever vi, at det er normen, at virksomheder i detailbranchen tager gratis arbejdskraft ind og bytter den ud med nye praktikanter, når praktikperioden er løbet ud.

Ordningen fører ikke til ordinære job

Ifølge en analyse foretaget af Analysefirmaet Højbjerre Brauer Schultz for HK HANDEL sidste år, udgør detailbranchen 10 procent af beskæftigelsen i Danmark, men modtager 32 procent af praktikforløbene på det private arbejdsmarked. Desværre er det et fåtal af dem, som har været i virksomhedspraktik i detailbranchen, som rent faktisk oplever at få et job i branchen.
Faktisk viser undersøgelsen, at 15 procent af de borgere, som har haft et praktikforløb i detailbranchen, er i fast beskæftigelse efter et år, men det er kun 7 procent, som har fået job i detailbranchen.

- Vi ved også, at der er deltidsansatte, som ikke kan få flere timer, fordi man kan rekvirere arbejdskraften fra kommunen gratis. Samtidig er der en stor ledighed på butiksområdet eksempelvis blandt nyuddannede faglærte, så der er ret faktisk en mulighed for, at virksomhedspraktik i højere omfang kan medføre ordinær beskæftigelse, siger Per Tønnesen.

Efter 16 år med ordningen er brugen af virksomhedspraktikker eksploderet og fastholder ledige i et hamsterhjul af praktikker.

- Nu håber vi, at EU vil sætte en stopper for den nuværende ordning, så vi kan finde en løsning, der rent faktisk fremmer ordinær beskæftigelse i stedet for det modsatte. En model der kan styrke og ikke nedslide den danske model, siger Per Tønnesen.

Fakta om Virksomhedspraktikordningen

  • Antallet af virksomhedspraktikforløb er steget fra ca. 50.000 i 2007 til over 200.000 i 2019. De udgør en fortsat stigende andel af alle aktiveringsforløb.
  • En fjerdedel af alle virksomhedspraktikker i den privatsektor var i detailbranchen i 2018.
  • Ifølge en opgørelse fra Beskæftigelsesudvalget i 2017-18 sparede Salling Group og Coop henholdsvis op til 295 mio. kr. og 284 mio. kr. i lønudgifter i 2017 gennem støttet beskæftigelse.
  • HK Handels medlemmer oplever, at virksomhedspraktikanter er en fast del af deres dagligdagen på deres arbejdsplads og at virksomhedspraktikanter i vidt omfang udfører de samme arbejdsopgaver som de fastansatte. Det tyder derfor på, at de er nødvendig arbejdskraft og yder en indsats, der er værdig til ansættelse på ordinære vilkår.


    Kilder: Rapport: Brug og omfang af virksomhedspraktik i detailbranchen, Højbjerre Brauer Schultz (2019) & Beskæftigelsesudvalget 2017-18, Bilag 1 til BEU 92