Lønnen stiger på butiksoverenskomsterne med DEA og DIOII pr. 1. marts. Illustration: Tone Thoresen/Koalitionen.dk

Er du på en anden overenskomst?
Denne artikel er for dig, der er på overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DIO II eller Drivkraft Danmark (servicestationer). Er du i tvivl om, hvilken overenskomst du hører til, kan du logge på MitHK.
Er du på overenskomst med Coop eller de selvstændige brugser, klik her.
Er du på overenskomst med Danske Slagtermestre, klik her. 

Arbejder du i butik, og er der overenskomst på din arbejdsplads, er mindstelønnen steget pr. 1. marts. Da overenskomsterne lige har været til afstemning, sker stigningen med tilbagevirkende kraft. Uanset om du er faglært eller ufaglært, stiger lønnen 401 kr. om måneden. 

Har du et personligt tillæg? 

Vær opmærksom på, om din samlede løn stiger. Får du ikke udbetalt mere i løn, selvom mindstelønnen er steget, har din arbejdsgiver sandsynligvis modregnet stigningen i dit tillæg.

Dit tillæg får du på baggrund af dine kompetencer, kvalifikationer og evt. uddannelse. De forhold ændrer sig ikke, når mindstelønnen stiger. Derfor er det en god idé at huske din chef på, at grundene til, du får dit tillæg, ikke har ændret sig, selvom mindstelønnen er steget. Spørg eventuelt også, hvorfor du ikke længere skal have det fulde tillæg, I i sin tid blev enige om.

Spørg også gerne dine kolleger, om de har fået ændret i deres tillæg, efter mindstelønnen er steget. Har I en tillidsrepræsentant, er det en god idé at tage fat i ham eller hende, hvis I bliver modregnet på jeres arbejdsplads. Du kan også ringe til din lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545.

Hvornår kan jeg se stigningen på min lønseddel?

Der kan gå lidt tid, før stigningen kan ses på din lønseddel, da det er forskelligt på arbejdspladserne, hvornår lønbogholderiet medtager de nye ændringer. Hold øje med din lønseddel, og tjek for en sikkerheds skyld, at beløbet passer med regulering fra 1. marts.

Stigninger i lønnen for unge under 18 år og elever 

Lønstigninger for unge og elever afhænger af, hvilken overenskomst du er på. Du kan finde skemaerne i miniudgaverne af overenskomsterne herunder.

Se butiksoverenskomsterne med Dansk Erhverv Arbejdsgiver og DIO II 

Se miniudgaverne af overenskomsterne 2020-2023 for butiksansatte her, eller log på MitHK for at se hele din overenskomst eller finde den, du hører til. 

Overenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Overenskomsten med DIO II

Husk din årlige lønsamtale 

Er du ansat et sted med overenskomst, har du ret til en lønsamtale med din chef MINDST en gang om året – og gerne flere. Din løn bliver vurderet individuelt, og det er vigtigt, at du og din chef løbende og mindst en gang om året kigger på din lønudvikling.
Skal du til lønsamtale, kan du som medlem af HK Handel få hjælp af en løncoach – se mere her