Ret til en uges ekstra ferie

Den sjette ferieuge (feriefridagene) får du gennem din overenskomst. Under de fleste af HK Handels overenskomster har du ret til fem feriefridage efter ni måneders ansættelse. Du kan se, hvad der gælder specifikt for dig i din overenskomst ved at logge på

Har du feriefridage, du ikke har brugt? Hvis du ikke har afholdt alle dagene, skal du på nogle overenskomster bede din arbejdsgiver om at udbetale dem – ellers ryger pengene direkte til virksomheden.

Sådan er reglerne på de største overenskomster

Dansk Erhverv Arbejdsgiver butik- og funktionæroverenskomster: Du skal bede om kompensation for dine feriefridage senest den 20. maj. Pengene udbetales senest sammen med juni måneds løn. Hvis du ikke beder om pengene, tilfalder de din arbejdsgiver.

DIO II butik- og funktionæroverenskomster: Ikke-afholdte feriefridage udbetales automatisk.

Overenskomsterne med Coop, BA og SFU: Hvis du er ansat i COOP eller BA/SFU gælder der andre regler for feriefridage. Såfremt du fortsat arbejder i virksomheden og ikke har brugt dine feriefridage skal du lave en skriftlig aftale med din leder om at overføre disse til det kommende ferieår.
Kun i det tilfælde hvor du har været feriehindret, f.eks. pga. sygdom, kan feriefridage udbetales. Du skal være særligt opmærksom på, hvis du ikke bruger din ferie eller får det overført, vil det resterende blive indbetalt til Feriefonden.

Er du ikke på en af ovenstående overenskomster, eller er du i tvivl om, hvad der gælder dig? Log på Mit HK og se, hvilken overenskomst, du hører til.

NB! Ny ordning til efteråret 

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Det betyder også ændringer for feriefridagene. Ferieåret har hidtil startet hvert år den 1. maj, men fremover vil den nye ferieafholdelsesperiode være fra den 1. september i et år og slutte den 31. december i det efterfølgende år (dvs. over 16 måneder)).
For overenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver betyder det, at du skal bede om at få dine ubrugte feriefridage udbetalt senest d. 20. januar, mens du på overenskomsten med DIO II vil få dem automatisk udbetalt i starten af det nye år.
Coop, BA og SFU’s overenskomster er endnu ikke forhandlet færdig – men du vil selvfølgelig få besked, når det sker. Følg med i forhandlingerne her.
Husk også at følge med i dit nyhedsbrev, hvor du får besked om, hvilke datoer du særligt skal være opmærksom på.