- Uanset om du arbejder i en kommune eller en region, så er investering i uddannelse vigtig for at sikre din markedsværdi. Din jobtryghed og jobsikkerhed ligger ganske enkelt i uddannelse, lyder det kontant fra HK Kommunals uddannelsespolitiske konsulent Nicoline Lind-Holm Kuhnt.

En ny medlemsundersøgelse fra HK Kommunal viser nemlig, at det samlet set kun er 56 procent af HK Kommunals medlemmer, der har en udviklingsplan. Og selvom det helt tilbage ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev aftalt som et krav, er andelen af medlemmer, der har en udviklingsplan, altså faldet 8,4 procentpoint over de sidste to år.

Der kan være mange årsager til, at tallet er gået ned, mener Nicoline Lind-Holm Kuhnt. En af forklaringerne er måske, at udviklingsplanerne simpelthen har mange navne – at de både kan blive kaldt uddannelsesplaner, karriereplaner, udviklingsaftaler eller bare “referat af MUS”. Derfor kan man håbe, at tallet reelt er højere.

En anden forklaring kan være, at “en-til-en”-statusmøder bliver brugt som hyppigere møder med medarbejdere – og den kan måske i nogle tilfælde overlappe MUS-samtalerne. Det kan der være fordele og ulemper ved, men en klar ulempe er, at man simpelthen misser den skriftlige dokumentation. Og det er skidt, mener den uddannelsespolitiske konsulent.

- Vi kan se, at de medlemmer, der har en udviklingsplan, også i meget høj grad er dem, der tager uddannelse. Derfor er det altså super vigtigt, at man sikrer sig, at man har en udviklingsplan, forklarer Nicoline Lind-Holm Kuhnt.

Arbejsdpladsværdi vs. markedsværdi

Som medarbejder og specialist kan det for mange være svært at se idéen med at tage eksempelvis en hel diplomuddannelse. Hvis man er dygtig til sine opgaver, giver det måske ikke mening, at man skal investere tid og ressourcer i en helt ny uddannelse. Men dér giver HK Kommunals uddannelsespolitiske konsulent udtryk for, at uddannelse altid er en god idé.

- Man skal forstå sig selv på to måder. Man kan have en høj arbejdspladsværdi og en høj markedsværdi. Når man har en høj arbejdspladsværdi, er man både tillidsfuld, løser sine opgaver kompetent og byder ind på opgaver – men ligeså snart du får en ny leder, er din værdi så den samme? En høj markedsværdi er den værdi, du har ude i verden, når du skal ud og søge job. Og den er altså også betinget af, at du kan skrive uddannelse på dit CV, forklarer Nicoline Lind-Holm Kuhnt.;

Samtidig med at samfundet har en forventning om et øget uddannelsesniveau, ændrer både opgaver og stillingsbetegnelser sig i hastig fart. Nicoline Lind-Holm Kuhnt understreger, at selvom alle ikke nødvendigvis skal tage en uddannelse på diplomniveau, så er kompetencegivende uddannelse en vigtig forudsætning for at kunne byde ind på andre og nye opgaver – som ikke nødvendigvis ligger på ens bord lige nu.

- Med den digitale omstilling kommer der nye stillingsbetegnelser til. Nogle stillinger fandtes slet ikke for bare tre år siden, se bare på GDPR-konsulenten eller RPA-konsulent. Hele konsulentrollen – digitaliseringskonsulenter, økonomikonsulenter osv. – er en relativ ny betegnelse, hvor man får en mere rådgivende og vejledende funktion, påpeger Nicoline Lind-Holm Kuhnt.

VEDLIGEHOLD DIG SELV MED VIDEN

Med den store sammenhæng der er mellem udviklingsplaner og uddannelser, anbefaler hun, at man tager fat i sin tillidsrepræsentant, hvis man gerne vil have en udviklingsplan eller er i tvivl om, hvorvidt man har en. På internettet kan man finde forskellige skabeloner for, hvordan en udviklingsplan ser ud, hvis man har brug for inspiration.

- Det er en god idé at bede sin tillidsrepræsentant om at gå i dialog med ledelsen, så udviklingsplanen bliver et fuldt integreret arbejdsredskab. Typisk indeholder en udviklingsplan både mål på kort og lang sigt og er et gensidigt, forpligtende dokument, understreger Nicoline Lind-Holm Kuhnt og slår fast:

- Det handler ganske enkelt om, at man skal vedligeholde sig selv med viden. Præcis ligesom man ville gøre med sund kost eller motion. I dag kan man ikke regne med at stå det samme sted resten af livet – og det skal vi omfavne.

Brug karrieretelefonen – den er også for dig

Vi har et helt hold af karriererådgivere, der sidder klar til at tale med dig – uanset om du ved, hvad du vil eller er lidt i tvivl om, hvor du skal hen i dit arbejdsliv. De lytter til dig og hjælper dig med at komme godt videre. De rådgiver dig om dine muligheder og alt det, du kan gøre for at udvikle dig, blive dygtigere og få styr på dine mål og ambitioner.