Til trods for at den kommunale beskæftigelsesindsats under nedlukningen har hjulpet mange syge og ledige borgere, er der foreløbigt 47.000, der har mistet jobbet i kølvandet på corona-nedlukningen. Det stiller store krav til jobcentrene og deres medarbejdere.

Som et af midlerne til at afhjælpe nyledigheden foreslår landets seks største kommuner, at jobcentrene i langt højere grad end i dag får mulighed for at henvise ledige til virksomhedspraktik.

Helt konkret anbefaler kommunerne, at alle grupper af ledige kan komme i virksomhedspraktik i op til 13 uger. Som reglerne er nu, er det kun de såkaldte aktivitetsparate ledige, der kan være i praktik så længe. Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der er job- eller uddannelsesparate, kan i dag kun være i praktik i op til fire uger.

Balance på arbejdspladsen

I HK Kommunal giver næstformand Mads Samsing udspillet en kølig modtagelse.

- På enhver arbejdsplads bør der være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer i praktik og støttet beskæftigelse. Hvis vi bare giver los for virksomhedspraktikken, tipper den balance, siger Mads Samsing.

Og i specielt detailhandlen har man ifølge næstformanden oplevet, at arbejdsgiverne udnytter støtteordningerne ved slet og ret at bruge de ekstraordinært ansatte som billig arbejdskraft.

- Desværre har vi erfaring for, at både offentlige og private virksomheder ikke altid anvender de ansatte i virksomhedspraktikken til at løse opgaver, der ellers ikke ville blive løst. Og det duer simpelthen ikke, at ekstraordinært ansatte løser opgaver, der kunne være håndteret af fastansatte, lyder det fra Mads Samsing.

Beskæftigelse via uddannelse

Fremfor øget brug af virksomhedspraktik ser Mads Samsing hellere, at de nyledige i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, bliver uddannet ud af ledigheden.

- Mange flere ledige bør have et uddannelsesløft. Både den offentlige sektor og private virksomheder er i gang med en omfattende digital omstilling, og vi skal tackle klimakrisen ved en mindst lige så omfattende grøn omstilling. Begge dele kalder på et kompetenceløft, og mange vil have mere gavn af det end af mere virksomhedspraktik, lyder det fra HK Kommunals næstformand.

Artiklen er opdateret 23. april 2020