Rita Bundgaard

Med det nye udspil om skattekontrol er der endelig mere modvind til skattesvindlerne, mener HK Stats formand Rita Bundgaard. Foto: Mikkel Østergaard.

Mere kontrol. Mindre svindel. Med dagens udspil til at styrke skattekontrollen tager skatteminister Morten Bødskov første skridt i en lang rejse med regeringens reform af skattekontrollen i Danmark. 

Målet er en styrket kontrolindsats mod hvidvask, skattely, international skatteunddragelse og på momsområdet. For at opfylde det mål vil regeringen ansætte 1.000 flere medarbejdere til kontrol og investere i både nye it-løsninger og et styrket internationalt samarbejde. 

Behov for en ny tidsalder

Morten Bødskov udtaler i en pressemeddelelse, at skattekontrollen skal ”føres ind i en ny tidsalder, og den rejse starter nu”. Det vækker glæde i HK Stat, der som faglig organisation for den største medarbejdergruppe på skatteområdet følger skatteforvaltningen tæt.

En helt ny tidsalder er netop, hvad der er brug for, mener Rita Bundgaard.

- Planen er god, gennemarbejdet og et godt skridt på vejen. Det er meget positivt, at vi nu har fået en mere langsigtet plan på skatteområdet. 

- Man fristes til at sige, at det virker som om, at det nu er Skatteministeriet og ikke kun Finansministeriet, der udstikker kursen, og det giver noget tiltrængt ro. Vi skal bare i gang, og en ny tidsalder er netop, hvad vi har brug for efter så mange års besparelser på kontrolområdet, siger HK Stat-formand Rita Bundgaard. 

I de senere år er der tilført markant flere ressourcer til skatteforvaltningen, men de mange penge er brugt på it, told, ejendomsvurderinger og omstruktureringer. I modsætning til, hvad mange danskere nok tror, så har de ekstra midler til skatteområdet ikke ført til et markant løft af kontrollen med snyd og svindel, påpeger hun. 

- Svindlerne har haft alt for let spil. Efter mange års grov udsultning og nedprioritering af danskernes retssikkerhed på skatteområdet, har vi nu en regering, som anerkender, at der skal medarbejdere til at udføre skattekontrol og ganske enkelt gå papirerne igennem. 

Skatteministeriet vurderer selv, at halvdelen af virksomhederne laver fejl i deres moms og at 10 procent snyder bevidst, derfor er det så afgørende med mere kontrol.

- Vi er stadig langt under det tidligere kontrolniveau, men nye 1.000 medarbejdere er en god start, og det er helt afgørende for tilliden, at vi får styrket kontrollen, så det bliver sværere at snyde, siger Rita Bundgaard.

- Mindre snyd kan give flere skattekroner og mindske unfair konkurrence. Lige for tiden er de fleste nok glade for at vi har råd til gode sygehuse og redningspakker, men det er jo værd at huske, at pengene kommer fra alle de danske borgere og virksomheder, som betaler deres skat.

De mange nye medarbejdere skal ifølge regeringens planer fordeles på ikke mindre end otte nye skattecentre rundt om i Danmark. HK Stat-formanden opfordrer skatteministeren til i videst muligt omfang at undgå et opslidende ’flyttecirkus’, når centrene skal bemandes.

- Når man vælger at placere de nødvendige nye medarbejdere på så mange adresser, står man over for udfordringen med at bemande det enkelte centre med de rette medarbejdere – uden at skulle sende alt for mange nuværende ansatte fra den ene ende af landet til den anden. Samtidig dur det ikke at starte nye centre op uden erfarne medarbejdere. Den kabale håber jeg, at det lykkes skatteforvaltningen at lægge med størst muligt hensyn til den nødvendige arbejdsro for medarbejderne, siger Rita Bundgaard.

Brug for manpower

Rigsrevisionen kritiserede igen i sidste uge den svage kontrol af virksomhedernes moms i årene 2016-18. I den forbindelse udtalte Morten Bødskov, at ”Skattestyrelsen har gjort, hvad de kunne, under de rammer, de har haft til rådighed. Men der har været for få ressourcer. Det, der er brug for nu, er simpelthen mere manpower. Og det er netop det, vi lægger op til i vores kontroludspil.”

Der bliver brugt meget store summer på at udvikle ny it, og det er vigtigt at inddrage medarbejderne i digitaliseringen. Det er positivt, at regeringen lytter til Rigsrevisionens kritik, og så er det rigtig godt, at skatteministeren også har øje for at udvikle medarbejderne, mener hun. 

- Vi glæder os over, at der er udsigt til gode muligheder for kompetenceudvikling for vores medlemmer. Vi har et godt samarbejde med skatteforvaltningen om kompetenceudvikling og vores afdelinger knokler for at hjælpe med rekruttering. Det samarbejde ser vi frem til at fortsætte, siger Rita Bundgaard.

Hun glæder sig også over, at skatteministeren har fokus på øget internationalt samarbejde og vil sikre, at der er ressourcer til at behandle de mange tip og underretninger, som løbende strømmer ind til danske myndigheder fra de mange samarbejdslande.