Det betyder, at Dansk Laborant-Forening/HK har valgt at flytte to af vores forårs-arrangementer til efteråret 2020.

 

Det drejer sig om TR-temadag om uddannelse (oprindelig dato 11. maj), der vil finde sted den 8. oktober i København og Teknologikonferencen (oprindelig dato 6. maj), der vil finde sted den 19. oktober i København.

 

Du kan allerede nu finde arrangementerne i kursuskalenderen med de nye datoer på vores hjemmeside: www.hk.dk/dl-f.

 

Arrangementerne vil med de nye datoer også blive annonceret i LABORANTEN og DL-F nyhedsbreve.