Det er den internationale arbejdsmiljødag 28. april - International Workers Memorial Day #iwmd20

Temaet for dette års internationale arbejdsmiljødag 28. april 2020 er naturligt nok COVID19 og arbejdsmiljø, med fokus på de medarbejdere, som står i frontlinjen.  Dagen fejres både af EFS (den europæiske fagbevægelse) og ITUC (den internationale fagbevægelse), for udfordringerne med COVID19 går på tværs af grænserne. Kampagnens navn og hashtag er  International Workers Memorial Day #iwmd20.

 

I HK HANDEL har vi en lang række arbejdsmiljørepræsentanter, som hver dag knokler ude på arbejdspladserne med at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for deres kolleger. De er absolut også i frontlinjen, for i detailhandlen kommer der stadig mennesker, mens det meste andet har været lukket ned. Derfor er arbejdsmiljørepræsentanternes indsats ekstra værdifuld i denne tid.

 

Nyt fokus på værnemidler og afstand

 

De fleste tænker dog uvilkårligt på læger, sygeplejersker, sosu-assistenter, Falck-folk, pædagoger og lærere, når talen falder på frontlinjepersonale. Jeg har meget stor respekt for det sundhedspersonale, som skal håndtere de mennesker, der er blevet syge. De gør et formidabelt arbejde, og det er jeg dem dybt taknemmelig for. Der er også, helt naturligt, stort fokus på deres arbejdsmiljø og sikkerhed i form af værnemidler og procedurer for, hvordan de skal kunne udføre deres arbejde på en sikker og forsvarlig måde.

 

Men også i butikkerne har personalet og deres arbejdsmiljørepræsentanter i denne nye tid, med COVID19, fået en helt ny og anderledes opgave. De er blevet kastet ud i den uden at kunne forberede sig på sygdommens karakter, og hvordan forebyggelse af smittespredning kan iværksættes på den enkelte arbejdsplads. Her handler det ikke om farlige maskiner, tunge løft eller problemer med træk og dårlige arbejdsstillinger. Her er det nu et spørgsmål om at sikre værnemidler og mulighed for at holde den fornødne afstand til både kollegaer og kunder.

 

Kate Ziegler: HANDELS arbejdsmiljørepræsentanter er blevet kastet ud i en masse nye opgaver

Kate Ziegler: HANDELS arbejdsmiljørepræsentanter er blevet kastet ud i en masse nye opgaver

 

Helt naturligt har der været meget fokus på værnemidler i butikkerne, og det er mit indtryk, at de fleste butikker har opsat plexiglas ved kasser og diske, hvor der er direkte kontakt med kunderne. Derudover har mange kasseassistenter handsker på, så de kan beskytte sig selv mod smitte.

 

I HK HANDEL har vi også en stor medlemsgruppe, som arbejder på kontor eller på et lager. Her er der også behov for at sikre, at medarbejderne kan overholde retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne. Der skal holdes afstand, og der skal være mulighed for at spritte af og vaske hænder. Der er også behov for ekstra rengøring på disse arbejdspladser. Disse ting har HK HANDELs arbejdsmiljørepræsentanter skullet forholde sig til sammen med deres arbejdsgivere.

 

Oplæring vanskelig, når man skal holde afstand

 

På nogle virksomheder har der været mulighed for at arbejde hjemmefra, men der er også virksomheder, som har fået ekstra travlt på grund af COVID19. Det er bl.a. virksomheder, som sælger varer online. Der er eksempler på virksomheder, som har måttet ud og ansætte mere personale, og andre steder har man omplaceret medarbejdere for at kunne følge med udviklingen. Nye medarbejdere giver nye udfordringer, for hvordan oplærer man en ny kollega, når der skal holdes afstand? Igen nogle af de nye opgaver, som arbejdsmiljørepræsentanterne har haft.

 

Arbejdsmiljøet er vigtigt hele året og altid. Derfor skylder vi en stor tak til de medarbejdere, som påtager sig at sikre et godt arbejdsmiljø for deres kollegaer. De står i frontlinjen for et godt arbejdsmiljø.