HK Stats medlemmer kan få hele straffesagskæden til at køre bedre, lød budskabet til justitsminister Nick Hækkerup fra næstformand i HK Stat, Peter Raben, Jannie Viberg, formand for HK Politiet og Anklagemyndigheden, Kate Kengen, formand for HK Danmarks Domstole og analysechef i HK Stat, Thomas Lynge Madsen. Arkivfoto.

Stop fyringerne, og lad HK’erne løse de administrative opgaver i politiet og domstolene. HK-ansatte kan aflaste jurister og frigøre tid hos betjentene til egentligt politiarbejde. Og vi kan i det hele taget løse flere administrative opgaver og sagsbehandling i hele den pressede straffesagskæde.

Sådan lød nogle af opfordringerne fra HK Stats deltagere i et møde med justitsminister Nick Hækkerup (S) torsdag den 23. april. På grund af coronaen var deltagerne naturligvis samlet på videolink.

Selv om samfundet er lukket ned, og mange ministerier og styrelser arbejder døgnet rundt for at styre krisen, så fortsætter dele af det almindelige politiske arbejde også på Christiansborg.

Den politiske flerårsaftale, der skal sætte penge af og prioritere politiområdet, er allerede forsinket. Det forventes derfor, at de politiske forhandlinger finder sted i de kommende måneder.

Hele straffekæden er under pres

Og som mange medier i den seneste tid har sat fokus på med historier om ventetider og manglende respons fra politiet, så er der brug for et løft.

- Hele straffesagskæden er under hårdt pres. Det gælder både politi og anklagemyndighed, domstolene og kriminalforsorgen. Presset har været stigende gennem længere tid. Det er derfor vigtigt at sikre langsigtede og fremtidssikrede løsninger retssikkerhed og retsfølelsen, siger HK Stats næstformand Peter Raben.

Fra HK Stat deltog ud over Peter Raben, Jannie Viberg, formand for HK Politiet og Anklagemyndigheden, Kate Kengen, formand for HK Danmarks Domstole og analysechef i HK Stat, Thomas Lynge Madsen.

- Vi har set, hvordan hele straffesagskæden er blevet stadig mere presset af politiske beslutninger om øget kriminalitetsbekæmpelse, hurtigere domfældelse og længere straffe samt et mere kompliceret kriminalitetsbillede i kombination med fortløbende besparelser – omprioriteringsbidraget. Kæden risikerer at knække. Det hører vi fra tillidsvalgte og medlemmer i alle led i straffesagskæden, lød deres fælles budskab.

Antallet af HK’ere raslet ned

Ved domstolene er antallet af HK'ere de senere år raslet ned. 30 procent færre fuldtidsstillinger var der i 2018 sammenlignet med 2008. Men antallet af dommere er uforandret. Det er nemlig lagt fast i Retsplejeloven, og derfor mangler dommerne ofte en retssekretær.

Tidligere på året opfordrede HK Danmarks Domstole derfor politikerne til at vende udviklingen for at løse nogle af de mange udfordringer i retssystemet. Politikerne til at bevilge mindst 100 årsværk til domstolenes dygtige retssekretærer. Og samtidig bør de skrotte omprioriteringsbidraget på 1,2 procent, siger Kate Kengen

Læs også: - 100 nye årsværk vil hjælpe

HK’erne kan afhjælpe flaskehalse

Der opstår flaskehalse rundt om i kæden på grund af for få ressourcer eller uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne. Men netop HK’erne kan blive en vigtig del af løsningen. Det kan fx være ved at fortsætte den indsats, som begyndte i politiet ved sidste flerårsaftale i 2016 om en opgaveglidning, hvor HK’ere i højere grad varetager administrative opgaver og sagsbehandling, og dermed kan frigøre værdifuld politifaglig tid og tid hos juristerne.

- Vi var på vej i den rigtige retning, men på det seneste har vi desværre set en række fyringer, hvor man afskediger administrative medarbejdere og rykker betjente ind på kontorerne. Det sker jo på grund af den pressede økoniomi, men det giver ingen mening i forhold til danskernes forventning om at få flere betjente på gaden. Det går den forkerte vej, og det strider også mod de politiske intentioner i sidste flerårsaftale, siger formand for Landsklubben HK Politiet og Anklagemyndigheden, Jannie Viberg.

Det var ministeren, der havde inviteret til mødet som opfølgning på flere møder og foretræde for Retsudvalget i de seneste måneder. Peter Raben glæder sig over, at ministeren har tid til at samarbejde midt i coronatravlheden.

- Dagens møde var fremadrettet og viste, at der også fra ministerens side er bevågenhed på hele straffesagskæden og interesse for at se på en række af de forslag, som vi kan komme med. Vi ser derfor gode muligheder for at give input i den videre procesfrem mod et nyt flerårigt politiforlig, hvor HK’erne bidrager til at løse de udfordringer, vi står overfor hele vejen fra politiet og Anklagemyndigheden gennem domstolene og til Kriminalforsorgen, hvor HK’erne også er en vigtig ressource, siger Peter Raben.

Læs også: HK Stat til Folketingets retsudvalg: God administration kan hjælpe presset retssystem

 

Kate Kengen

På domstolsområdet er der skåret massivt ned i HK’erne de senere år. 100 ekstra HK-årsværk vil kunne være med til styrke den civile sagsforberedelse, VVV-fokus og overholdelse af 37 dages-fristen. HK’ere vil kunne aflaste juridisk personale på flere områder, siger formand for HK Danmarks Domstole Kate Kengen. Domstolene åbner i dag efter coronalukningen, og en stor bunke af sager venter på at blive behandlet.