Det er tidligere blevet meddelt, at det er muligt at sende en sms eller en ukrypteret e-mail med følsomt/fortroligt indhold til en socialt udsat person i henhold til persondataforordningen efter at have foretaget en konkret afvejning af borgerens interesser og rettigheder.

Begrundelsen fra Datatilsynet har været, at databeskyttelsen må vige for andre mere tungtvejende hensyn, fx hensynet til liv og død. Nu ønsker flere politikere, at få uddybet og konkretiseret hjemmel, og om det er den enkelte medarbejder, som skal foretage denne vurdering.

Datatilsynet har nu uddybet deres svar via justitsministeren.

Ikke nødvendigt med notater

Anbefalingen lyder, at den dataansvarlige (kommune, region e.l.) bør udarbejde politikker og retningslinjer, der er så specifikke og detaljerede, så behovet for, at den enkelte medarbejder selv skal foretage et skøn, fjernes.

Altså at det står nøje beskrevet i hvilke situationer, det er i orden at sende følsomme og fortrolige oplysninger i fx en sms.

Fordelen ved at lave så de specifikke retningslinjer, betyder at det ikke er nødvendigt ikke være nødvendigt at dokumentere overvejelser bag den enkelte fremsendelse af en sms-besked eller e-mail.