Virtuelt møde

Charlotte Due er fællestillidsrepræsentant (FTR) for HK’erne i Kalundborg Kommune og tillidsrepræsentant (TR) for HK’erne i jobcenteret. Charlotte fortæller, at der er ca. 380 medlemmer i kommunen, og alle har været sendt hjem.

- Det fungerer overraskende godt, og jeg meget imponeret over mine kolleger. Alle har meget hurtig omstillet sig til at arbejde i de nye rammer. Nogle må sidde i køkkenet, i sofaen og endda i sengen. Samtidig er mange hjemme sammen med hele familien og har ageret skolelærer, hundelufter, konfliktmægler mellem ungerne og sagsbehandler på én gang. Men mine kolleger taget det i stiv arm. Der har været en enorm vilje hos alle til at få det til at fungere, fortæller Charlotte.

Forventningsafstemning og dialog er vigtigt

Det er en udfordring at være TR i en tid med enorme forandringer i rammerne for arbejdet, når man ikke har mulighed for at se sine kolleger eller sidde ansigt til ansigt i forhandlinger om ansættelser, afskedigelser, fraværssamtaler osv. Trods det er Charlotte imponeret over, hvor meget der er blevet lavet.

- Jeg og de øvrige TR'er holder dialogmøder flere gange om ugen. Der sker hele tiden forandringer lige nu, og det er meget vigtigt for os, at vores kolleger får enslydende og hurtige udmeldinger fra os, så alle er informeret på samme niveau. Det er med til at øge trygheden, siger Charlotte og tilføjer, at FTR'erne har en god og tæt dialog med HK om, hvordan situationen kan håndteres.

Dialogmøderne afholdes virtuelt for at holde fast i noget, der minder om hverdagen.

- Vi har fastholdt de møder, vi plejer at have, og har lagt lidt flere ind for at sikre et højt informationsniveau. Normalt ville vi holde møderne fysisk. Det kan vi ikke nu, men teknologien giver os mulighed for alligevel at have den direkte dialog med hinanden. På den måde får vi taget de snakke, vi har brug for, stillet opklarende spørgsmål og sparret med hinanden, både fagligt og socialt, siger Charlotte. 

Nødvendigt med synlig ledelse – trods afstand

I en tid, hvor opgaverne sommetider ændrer sig fra time til time, er det været nødvendigt med en meget synlig og nærværende ledelse.

- Lederne skal både sørge for et højt informationsniveau og – trods afstanden – skal de stadig sikre medarbejdernes trivsel. Det er en udfordring, som langt de fleste ledere tager på sig og håndterer godt, siger Charlotte.

Der bliver arbejdet igennem derude

Ifølge Charlotte har medarbejderne flyttet hverdagen hjem i stuerne – bare uden de naturlige afbræk, der er på en arbejdsplads, når en kollega kommer forbi kontoret, eller man tager en snak ved kaffemaskinen.

- Der bliver virkelig arbejdet igennem derude, og vi har sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne gjort en indsats for at huske folk på at holde pauser og komme op fra stolen og bevæge sig. Vi har også ekstra fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Vi ved, at isolationen kan være meget svær for nogle kolleger.

Charlotte fortæller, at kreativiteten er stor blandt medarbejderne i forhold til at bevare den muntre stemning og det gode humør trods de alvorlige omstændigheder.

- Nogle afdelinger sender dagens sang til hinanden. Nogle dukker til videomøder iført udklædning. Nogle spiser frokost sammen eller mødes til fælles morgenmad, inden arbejdsdagen går i gang, siger Charlotte.

Charlotte og hendes kolleger glæder sig til at komme tilbage til normale tilstande, og hun er imponeret over, hvordan hendes kolleger har tacklet den pludselige forandring i arbejdsdagen.

- Opgaverne bliver løst, og der er en stor vilje til at hjælpe hinanden og endda påtage sig andre opgaver, hvor det har været nødvendigt. Hvis nogen var i tvivl om, at HK’erne er omstillingsparate, så er den tvivl gjort til skamme, slutter Charlotte.

Få gode råd til indretning af hjemmekontoret