Det har været antydet, at mange offentligt ansatte bare er blevet sendt hjem – uden at skulle lave noget for pengene. Men den påstand kan chefen for Borgerservice i Aarhus Kommune, Lene Hartig Danielsen, mane til jorden – endda med tal og dokumentation.

Hun har nemlig lavet en opgørelse for april måned over, hvad medarbejderne i borgerservice har ydet af service, support, sagsbehandling og udvikling (se listen her).

Samme niveau som før corona-hjemsendelser

Konklusionen er, at medarbejderne nærmest har formået at opretholde samme høje niveau for service som før krisen.

- Jeg må sige, at enhver snak om, at folk bare har gået derhjemme og nærmest ikke lavet dagens gode gerning må forstumme. Tallene viser ganske enkelt en enorm indsats, og jeg vil vove den påstand, at meget få borgere har oplevet ikke at blive serviceret nærmest som normalt, ud over selvfølgelig dem der er vant til at møde op personligt. Vi har ikke kunnet, alt det vi plejer, men vi har kunnet rigtig meget.

For Lene Hartig Danielsen viser det et meget højt fagligt niveau og en evne til at tænke både kreativt og alternativt og i det hele taget være fleksible.

Kommunalbladet har talt med fire HK’ere fra hver deres hjørne af Borgerservice om, hvordan de har klaret konkrete opgaver under svære omstændigheder:

 

 

Kristian Løvgaard Christiansen, folkeregistret

Med over 1200 opkald har vi haft en del mere at lave på telefonen. Dertil at hver samtale tager væsentlig længere tid, fordi vejledning er mere omfattende og det bare er sværere at gøre det på telefon.
Men vi har måttet tænke i nye sagsgange, fordi vi har måtte gå på kompromis med de gamle. Fx kræver det normalt personligt fremmøde af en borger ved indrejse efter mere end 3 måneder væk for at genaktivere CPR. Men den går ikke længere, så vi har måtte finde måder, hvor vi over mailen kan verificere og dokumentere sagen.

 

 

Kasper Roesen,

sagsbehandler og folkeregister

Jeg sidder bl.a. med refusion af sygesikring til gr. 2 patienter. En del af de mere skrøbelige plejer at møde op i borgerservice med kuvert med kvitteringer på udlæg til behandlinger, men det kan de ikke mere. Så nu oplærer vi dem i at tage fotos af det og sende til os på mail. Det er faktisk lykkes rigtig godt.
Så er jeg ret imponeret over, at vi har kunnet holde fast i vores udviklingsprojekter. Fx har udviklingen af en selvbetjeningsløsning til upload af sygesikringsudgifter fortsat, ligesom vi har fortsat oplæring af et nyt internt sagssystem og flere har deltaget i online-kurser om forvaltningsret.

 

 

Katrine Andersen,

hovedomstillingen/Den Digitale Hotline

Vi har haft en del flere telefonopkald end normalt, ingen tvivl om det, så vi har haft folk ”fra fronten” til også at tage telefoner.
Mange opkald har handlet om kørekort og NemID. Mange har været vant til at komme i borgerservice og få nyt NemID, så nu har vi vejledt over telefon til selvbetjening – og vejledt i, hvordan de kan forsøge at få udsat frister ved ansøgninger – inden det nye NemID dukker op efter 3-11 dage.

 

 

Heine Bjerregaard,

frontekspedition i borgerservice

Vi har virkelig måtte tænke anderledes og alternativt. Vi har jo haft en del kritiske henvendelser, hvor borgere har skullet møde op, fx et spædbarn der skulle opereres i udlandet og derfor havde brug for et pas.
Men ellers har jeg klaret en del nød-ekspeditioner på P-pladsen under Dokk1. Så der har jeg pakket et rullebord med PC, nødvendige dokumenter, sprit og gummihandsker og fx klaret NemId, verificeret nødvendige dokumenter e.l.

 

Udpluk af tal fra aktivitetsopgørelsen for april

 

borgerbetjeningen

 • Håndteret i alt 124 kritiske personlige betjeninger
 • Svaret 20.373 telefoner
 • Gennemført 3 kritiske vielser
 • Udstedt 222 midlertidige kørekort. Sikret at midlertidige kørekort kan laves i kørekortsystem og sendes med digital post 
 • Samarbejde med Pladsanvisning med maildokument på flere sprog om bla. betaling og nødpasning
 • Alle relevante guides omkring Covid19 oversat til flere sprog.

Udvikling og Demokrati

 • Løbende opdatering af hjemmeside – både dansk og engelsk
 • Omstilling af Den Digitale Hotline, så den kan tage nye områder ind
 • Færdiggørelse af oplæg til KL om International Citizens Services
 • Har fortsat arbejdet med diverse udviklingsprojekter ift. Borgerservice generelt og borgerinddragelse.

Folkeregistret

 • Besvaret 1272 telefonopkald
 • Behandlet 154 indrejsesager
 • Har udrejst 37 personer og behandlet 748 sager
 • Sikret normal drift ift. de almindelige opgaver omkring flytninger
 • I perioden 16.3. – 14.4.er der tilflyttet 1167 borgere til Aarhus Kommune (dertil mange interne flytninger i kommunen).

Opkrævningen

 • Besvaret 1468 telefonopkald (sidste år var tallet 1769)
 • På godt en uges ringeaktivitet er der indhentet 400.000 kr.
 • 1.9 mio. kr. indhentet i restancer og indgået 260 afdragsordninger (sidste år lå tallet på 54 i samme periode).

Kontrolteamet

 • Afsluttet 84 sager og har haft provenu brutto på ca. 1 mio. kr.

Drift og Økonomi

 • Alle ca. 200 konti på opkrævningsområdet er afstemt
 • Kommunens hovedpostkasse tømmes dagligt som sædvanligt.

Nævnssekretariatet

 • Har oprettet mere end 70 nye sager
 • Afviklet husleje- og beboerklagenævnsmøder og afgjort mere end 50 sager
 • Haft det største virtuelle huslejenævnsmøde i historien med 42 afgørelsesforslag.